Дипломная работа Исследование лекарственной формы и разработка теХнической документации таблеток норфлоксацина в оболочкестраница4/4
Дата07.05.2016
Размер0.91 Mb.
1   2   3   4

7.3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII

3.1. Verificarea calităţii se efectuiază conform F.R. X., monografia "Compressi. Tabulettae", p.284.

3.2. Mărimea unei serii este de 583 000 comprimate.7. 4.METODE DE ANALIZĂ

7.4.1. Descrierea, dezagregarea, uniformitatea masei - se controlează conform F.R. X.

7.4.2. Identificare.

Pe cromatografнa în strat subţire din compartimentul "Impurităţi înrudite chimic, trebuie să apară un spot identic cu spotul din soluţia standard de norfloxacină (A)

7.4.3. Impurităţi înrudite chimic.

Cromatografнa în strat subţire Adsorbant: silicagel GF154 (R)

Developării: apă-dietilamin- toluen -alcool metilic-metilenclorid (8:14:20:40:40)Soluţii pentru aplicat:

-soluţia test: 60 mg pulbere de comprimate de Norfloxacină , prealabil curăţite mecanic de înveliş, timp de 5 minute se agită cu 10 ml de amestec alcool metilic-metilenclorid (1:1) şi se filtrează prin filtru de hвrtie.

soluţia de referinţă (a):40 mg norfloxacină substanţă standard, se dizolvă în 10 ml amestec metanol-metilenclorid (1:1).

soluţia de referinţă (b):l ml din soluţia de referinţă (a) se trec într-unbalon cotat del 00 ml şi se aduce pвnă la cotă cu amestec metanol-metilenclorid )1:1). Soluţia se agită bine.

soluţia de referinţă (c).

La 5 ml din soluţia de referinţă (b) se adaugă 5 ml amestec metanol-metilenclond şi se agită.

Pe linia de start a plăcii cromatografice "Silufol UV-254'" preventiv spălată cu alcool metil ie­şi uscată la aer, se aplică 10 ul din soluţia test, lOţil soluţia de referinţă (a). 10 ul. 5 ul soluţia de referinţă (b), 5 ul soluţia de referinţă (c).

Placa cromatografică se usucă la aer timp de 10 min , apoi se introduce în vasul cromatografic cu developant, se lasă pвnă cвnd acesta a migrat pe o distanţă de aproximativ 15 cm de la linia de start, se scoate, se usucă la aer timp de 10 min şi se examinează în UV la lungimea de undă 254 nm.

Pe cromatograma soluţiei test , în afară de spotul principal se admite apariţia şi a altor spoturi.

Suma tuturor impurităţilor din soluţia de referinţă (b) şi (c) (0,4%, 0,2%. şi 0.1%) nu trebuie să depăşească 1%.

7.4.4. Dizolvare.

Condiţii:

- aparat nr. 1 (coşuleţ) FR X.;

-mediu de dizolvare: soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 mol/l; -volumul mediului: 500 ml; -viteza de rotaţie: 100 rotaţii/minut -timp de dizolvare : 45 minute

-condiţii de admisibilitate: min 80% faţă de conţinutul declarat, -soluţie de referinţă: soluţie 0,1 mol/l de hidroxid de sodiu.

0,5 ml de filtrat se introduc într-un balon cotat de 100 ml, se aduce pвnă la cotă cu soluţie hidroxid de sodiu 0,1 mol/l şi se amestecă bine. Se determinnă absorbanta soluţiei la spectrofotometru la lungimea de undă 273 nm, ca soluţie de referinţă se foloseşte soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 mol/l. Paralel se determină absorbanta soluţiei standard de norfloxacină

Conţinutul procentual de norfloxacină in comprimate se calculează după următoarea formulă:

X= A1 x m0 x 500 x100 x 100 = A1 x mo x 2500

A0 x 100 x 100 x 1 x 0,5 x 0,4 A0 , unde

A1 - absorbanta probei;

A0 - absorbanta soluţiei standard de norfloxacină;

m0 - masa pulberii de carbamazepină standard luată în lucru, g;.

Proba este satisfăcătoare dacă cantitatea de norfloxacină dizolvată peste 45 min este de min 80%.

Adnotare. l.Prepararea soluţiei standard de norfloxacină. 40 mg (probă exactă) de norfloxacină se introduc într-un balon cotat de 100 ml. se dizolvă cu 70 ml sol. hidroxid de sodiu 0.1 mol/l şi se aduce pвnă la cotă cu acelaşi solvent.

1 ml din această soluţie se transferă într-un balon cotat de 100 ml şi se aduce pвnă la cotă cu acelaşi solvent.

7.4.5.Dozare

5 comprimate se introduc într-un balon cotat de 250 ml, se adaugă 150 ml hidroxid de sodiu 0,1 mol/l, se agită timp de 30 minute , se aduce pвnă la cotă cu hidroxid de sodiu 0.1 mol/l. se amestecă bine, se filtrează prin filtru de hîrtie, aruncвnd primele porţii.

lml de filtrat se introduce înrt-un balon cotat de 100 ml şi se aduce pвnă la cotii cu soluţie hidroxid de sodiu 0.1 mol/l.

2.5 ml din această soluţie se introduc într-un balon cotat de 50ml. se aduce pвnă la cotă cu hidroxid de sodiu 0.1 mol/l. se agită. Se determină absorbanta soluţiei la spectrofotometru la lungimea de undă 273 nm. Ca soluţie de referinţă se foloseşte sol. hidroxid de sodiu 0.1 mol 1 Paralel se determină absorbanta soluţiei standard de norfloxacină din compartimentul "Dizolvare".

Conţinutul de norfloxacină în g. într-un comprimat se calculează după formula:

X= A1 x m0 x 1 x 250 x 100 x 50 = A1 x m0 x 10 . unde

A0 x 100 x 100 x 5 x 1 x 2.5 A0


A1-absorbanta soluţiei cercetate:

A0-absorbanţa soluţiei standard de norfloxacină;

m0-proba exactă de norfloxacină pentru pregătirea soluţiei standard, g.

Conţinutul de norfloxacină într-o comprimată trebuie să fie de la 0.38 pînă la 0.42 g.

  1. tEHNICA SECURITĂŢII, SECURITATEA ANTIINCENDIARĂ ŞI CONDIŢIILE

  1. Tot procesul tehnologic se petrece cu sistemul de ventilare inclus.

  2. Personalul trebuie să fie echpat cu mijloace de producţie corespunzătoare.

  3. Este interzis accesul la utilajul deproducere a personalului neinstruit.

  4. Este interzis de a lucra la utilaj defecte.

  5. Reglarea şi repararea utilajului trebuie să fie efectuată numai de personal instruit.

  6. Spaţiul de producere trebuie să fie amenajat cu mijloace de stingere a incendiilor şi cu trusa de medicamente pentru acordarea primului ajutor.
  1. dEŞEURILE DE PRODUCŢIE

Deşeurile de producere lipsesc.

  1. lISTA INSTRUCŢIUNILOR DE PRODUCERE
  • Reguli şi normative ale tehnicii securităţii.

  • Instrucţiuni de exploatare a utilajului electric.

  • Normative sanitaro-egienice ale spaţiilor de producerede producere .

  • Normative pentru respectarea igienii personale.

  • Instrucţiuni şi reguli de efectuarea măsurilor de dezinfecţie.

  • Instrucţiune tip despre ordinea efectuării instructajului personalului de producere şi personalului auxiliar.  1. NORMATIVELE TEHNICO-ECONOMICE.

Normele de consum ale materiei prime şi ale materialelor auxiliare pentru producerea a unei serii Norfloxacin, comprimate 400mg:

Mărimea unei serii: 395 000 comprimate 0,62g


Denumirea materiei

Unităţi de măsură

Consumul, pentru 1000 buc.conform,

regulamentului


Consumul,

pentru 1000

buc., factic

Materie primă

1.

Norfloxacin (în recalcul la substanţa activă)

kg

4,69

4,78

2.

Vivapur 112

kg

1,04

1,06
3.

Ludipress

kg

0,05

0,052
4.

Aerosil 300

kg

1,64

1,64
5.

Stearat de magneziu

kg

1,64

1,64

Celuloză microcristalină

kg

1,60

1,60

Dioxid de titan

kg

0,55

0,55

Tween 80

kg

1,20

1,20

Ceară

kg

0,002

0,002

Apă purificată

kg

1,64

1,64

Materiale auxiliare

1

Folie de contur cu fag din peliculă de polivinilclorid marca şi foiţă de aluminiu laminată pentru tipar

m. buc

1,00

1,03
2

Cutii pliante de carton se ambalează în cutii colective

m. buc

1,00

1,02
3

Ambalaj comun şi de transport

m. buc

1,00

1,005  1. nORMAREA TIMPULUI DE LUCRU ÎN PROCESUL DE PRODUCŢIE
 1. Pregătirea spaţiilor de producţie 1 oră

 2. Pregătirea utilajului şi aparatajului 0,5 ore

 3. Pregătirea ambalajului primar 2 ore

 4. Pregătirea materiei prime 0,5 ore

 5. Granularea 0,5 oră

 6. Comprimarea 0,5 oră

 7. Condiţionarea şi etanşarea 1 ora

 8. Controlul organoleptic 1 oră

 9. Ambalarea secundară 2 ore
  1. mATERIALE INFORMATIVE
 1. FR, ed. X, Editura Medicală, Bucureşti, 1993

 2. European Pharmacopoeia, ed. 3 1997

 3. FS, ed. XI, vol. 1 şi 2, Moscova 1989

 4. Gid de protecţie a muncii. Vol. 1 Chişinău, „Protecţia muncii”, 1995

 5. Gid de protecţie a muncii. Vol. 2 Chişinău, „Protecţia muncii”, 1998

 6. Reguli de bună practică de fabricaţie, Agenţia Medicamentului Bucureşti, 2000

 7. Ordinul MS nr, 334, din 19.07.1995 „Cu privire la aprobarea instrucţiunii despreregimul sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice”

 8. Ordinul MS nr, 276, din 19.07.1995 „Despre modalitateea autorizării producerii de medicamente şi altor produse de uz uman în RM”

 9. Сбoрник типoвых инструкции пo oхране труда

 10. Oбщие санитарнo-ăиăиенические требoвания к вoздуху рабoчей зoны.

 11. GOSТ Р ИСA 14644-1-2000 Чистые пoмещения и связанные с ними кoнтрoлируемые среды

Licenţiat ULIM, Facultatea Medicina

Specialitatea tehnologia produselor

cosmetice si medicamentoase Ludmila Ungurean


Consultant, Profesor Universitar,

Doctor habilitat în Farmacie Vladimir Remiş
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница