Дипломная работа Исследование лекарственной формы и разработка теХнической документации таблеток норфлоксацина в оболочкестраница3/4
Дата07.05.2016
Размер0.91 Mb.
1   2   3   4

Regulamentul tehnologic


de laborator

Norfloxacină 400mg comprimate cu înveliş
produs Catedra tehnologia si analiza produselor medicamentoase ULIM

Chişinău 2008 1. Generalităţi

  1. Denumirea produsului farmaceutic:

Norfloxacinum, tabuletae obducti, 400 mg

Norfloxacină, comprimate cu înveliş 400 mg

Нoрфлoксацин, таблетки покрытые оболочкой 400 мг


  1. Descrierea produsului farmaceutic:

Produsul farmaceutic prezintă Comprimate cu înveliş, de culoare albă sau alb –gălbuie, (conf. pct. 4.1), fără miros.

  1. Compoziţie cantitativă:

Denumirea materiei prime


Cantitate g/comprimat

Cantitate, kg/şarjă comprimate

Substanţe active

Norfloxacină (în recalcul la substanţa activă)

0,400

6,45

Excipienţi

Amidon de porumb

0.1880

3,03

Ludipress

0,0060

0,100

Stearat de magneziu

0,0060

0,100

Înveliş

Celuloză microcristalină

0,0064

0,097

Dioxid de titan

0,0024

0,038

Tween 80

0,0048

0,076

Ceară

0,0007

0,015

Apă purificată

0,0057

0,094

Total:

0,6200

10,00

Mărimea unei serii: 583 000 comprimate 0,400

O serie se formează din 5 şarje.


  1. Cod ATC: J01M A06

Grupa farmacoterapeutică: J01M A06 Antibacterian

Mod de administrare:

Infecţiile acute şi cronice ale tractului urinar (cistite pielo-cistite, pielo-nefrite). Gonoreea uretrală şi necomplicată. Infecţiile căilor respiratorii inferioare, abdominale şi pelviene. ale organelor sexuale: infecţiile pielii şi ţesuturilor moi. osteo-articulare (osleomielita acută şi infecţiile mixte şi provocate de flora polirezistentă). Profilaxia şi tratamentul bolnavilor imunodeficienţi, inclusiv în tratamentul cu antineoplazice, imunosupresive, in tuberculoza activă, SIDA.

Cîte 100-400 mg de 2 ori pe zi timp de 7-10 zile, inclusive în insuficienţa renală (dacă clearanee-ul creatininei este 50-20 ml/min - 100-200 mg/zi. sub 20 ml/min - 100 mg o dată în 2 zile. În cistita femeilor durata tratamentului este de 3 zile.


  1. Ambalaj:

Ambalajul primar. Cîte 10 comprimate în folie de contur cu fag din peliculă de polivinilclorid marca şi foiţă de aluminiu laminată pentru tipar.

Folia de contur se inscripţionează cu următoarele specificaţii: • sigla şi denumirea producătorului;

 • denumirea produsului;

 • cantitatea substanţei active într-un comprimat:

 • seria de fabricaţie;

 • data expirării

 • Nr. A.P.P.

Ambalajul secundar. Cîte 2 folii de contur a cвte 10 comprimate împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în pliantul individual din carton pentru ambalaj de consum. Pliantele sunt inscripţionate cu următoarele specificaţii:

 • Sigla, denumirea producătorului şi adresa:

 • denumirea produsului;

 • cantitatea substanţei active într-un comprimat:

 • numărul de comprimate ambalate:

 • seria de fabricaţie: data expirării;

 • codul de bară;

 • Menţiuni: "La loc uscat, ferit de lumină, la temperatura cel mult 25°C". "A nu se lasă la îndemîna copiilor".

Ambalajul colectiv. Cîte 50 cutii pliante de carton se ambalează în cutii colective. Eticheta ambalajului colectiv conţine aceleaşi specificaţii ca şi eticheta ambalajului secundar şi suplimentar se indică numărul de ambalaje secundare.

Ambalajul clinic. Cîte 200 blistere a cîte 10 comprimate se plasează în cutii colective din carton.

Eticheta ambalajului comun include suplimentar numărul de pliante într-un ambalaj comun.  1. Păstrarea:

1.6.1. Produsul se depozitează în încăperi uscate, ferit de lumină în dulapuri cu rafturi sau stelaje pentru depozitarea produselor. Aici sunt stocate produsele ambalate, până la controlul de calitate care este efectuat de laborator, în vederea eliberării buletinului de analiză, care va însoţi medicamentul la expediţie. A se depozita la temperaturi de 15-25°C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj., la temperatura cel mult 25oC. Lista B.

1.6.2. Transportul se efectuiază cu mijloace de transport acoperite.

1.6.3. La documentele de transport se anexează certificatul de calitate al produsul farmaceutic.

1. 7. Garanţii

In condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute în prezenta Specificaţie, produsul are termen de valabilitate 2 ani de la data fabricării.II. Specificaţia materiei prime şi a materialelor
Denumirea materiei prime şi a materialelor

/ DCI /

Sinonime

Condiţii de calitate (monografii farmacopeice, standarde, specificaţii tehnice etc.)

Materie primă şi auxiliară:
1.

Norfloxacină
USP.p.1103
2.

Amidon de porumb

Ph. Rom.X, p. FR X. (R) 1200
3.

Ludipress4.

Aerosil 300

Ph. Rom. X, p.836, 99,4%
5.

Stearat de magneziu

Ph. Rom. X, p.604 98-101%, umeditate nu mai mult 1,5 %
6.

Celuloză microcristalină

FRX,(R) 1202
7.

Dioxid de titan

FRX.(R)1202
8.

Tween 80

FRX,(R).1218
9.

Ceară

FR X. (R)1202
10.

Apă purificată

FRX,p.l37

Materiale de ambalare:

11.
12.
13.

Folie de contur cu fag din peliculă de polivinilclorid marca şi foiţă de aluminiu laminată pentru tipar

Cutii pliante de carton se ambalează în cutii colective


Ambalaj comun şi de transport
conform specificaţiei producătorului.
conform specificaţiei producătorului.
Model crom sau cromerzaţ conform «TU RB 00280146.030-98 modificările Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6»

«GOST 17768-90».


IiI. Specificaţia DE APARATE ŞI UTILAJ

d/o


Denumirea aparatului şi utilajului

Caracterisrici tehnice

/capacitate, productivitate etc./

Specificaţia materialului ce contactează cu produsul farmaceutic

Categoria pericolului de explozie a utilajului /aparatului/

1.

Balanţa electronică precizie 0,01 g

până la 5,0 kg

inox12X18H9T
2.

Cîntar electronic;

0-20 kg

inox12X18H9T
3.

Cîntar electronic

0-100 kg;

inox12X18H9T
4.

Cîntar electronic

0-150 kg;

inox12X18H9T
5.

Sita vibratoare;

Diametrul 0,5 mm

inox12X18H9T,

capron

6.

Malaxor;

V-0,10 m³ Fontă

inox12X18H9T
7.

Maşina de comprimat tip RTM-41 M2;

Prd.UUTJdanov

Prod-ea 51200-209000 comp/oră

8

Aparat pentru acoperirea comprimatelor în pat fluidizant


9.

Maşina de condiţionat tip SERVAC

Prd.UUTJdanov

Prod-ea 15000bl/oră4.1 Fluxul procesului tehnologic şi controlul interfazic.


Operaţii

Control interfazic

RECEPŢIA MATERIEI PRIME/ AMBALAJELOR

- verificarea numărului seriei

CERNEREA ŞI CÎNTĂRIREA MATERIEI PRIME

- verificarea calităţii cernerii

AMESTECAREA COMPONENTELOR PULBERII

- verificarea omogenizării


PUDRAREA USCATĂ

- verificarea omogenităţii

COMPRIMAREA

- verificarea masei medii

- verificarea dimensiunilor

- verificarea dezagregării

APLICAREA ÎNVELIŞULUI

- verificarea omogenităţii

CONDIŢIONAREA

- verificarea seriei şi termenului de valabilitate

AMBALAREA COMPRIMATELOR

- verificarea numărului de blistere în ambalajul comun


4.2 Schema fluxului tehnologic pentru produsul

Norfloxacin, comprimate 0,400

V. Procesul tehnologic de producere a comprimatelor Norfloxacin 0,400 g include următoarele etape:


 1. Pregătirea materiei prime.

 2. Amestecarea componentelor pulberii.

 3. Comprimarea.

 4. Condiţionarea şi ambalarea comprimatelor.


Etapa 1. Pregătirea materiei prime.

Cernerea şi cîntărirea materiei prime.

La începerea procesului de fabricaţie, în compartimentul de producţie se cerne: • Norfloxacin

 • Vivapur 112

 • Ludipress

 • Aerosil 300

 • Stearat de magneziu

 • Celuloză microcristalină

 • Dioxid de titan

 • Tween 80

 • Ceară

 • Apă purificată

Norfloxacin, Vivapur 112 şi Ludipress se cerne la sita vibratoare, Aerosil 300 şi stearatul de magneziu se cern la sitele manuale. Materia primă e cîntărită, conform fişei de fabricaţie, cu ajutorul balanţei.


Etapa 2. Amestecarea componentelor pulberii.

Cantitatea cîntărită de Norfloxacin, Vivapur 112 şi Ludipress se trece în malaxor şi se omogenizează. Se opreşte malaxorul şi se lasă pentru a se aşeza pulberea. Apoi se omogenizează în ambele direcţii.

Etapa 3. Pudrarea uscată.

La amestec se adaugă: • Aerosil 300;

 • stearatul de magneziu.

Apoi se omogenizează în ambele direcţii.

Etapa 4. Comprimarea.

Comprimarea se efectuiază la maşina de comprimat rotativă tip RTM-41 M3.

Comprimatele trebuie să coresdpundă cerinţelor MF pentru preparatul dat.

Etapa 5. Acoperirea comprimatelor cu film

5.1 Pregătirea materiei prime.

Cîntărirea materiei prime. Conform fişei de fabricaţie se cîntareşte cantitatea corespunzătoare de: metilceluloză, tween-80, doixid de titan, colorant (tartrazină) şi ceară de albini.

Mărunţirea materiei prime. Ceara se mărunţeşte sub formă de aşchii. Prepararea soluţiei de tartrazină. Colorantul (tartrazină) se dizolvă în puţină apă purificată.

Prepararea soluţiei pentru acoperirea cu film. într-un recipient se amestecă metilceluloză cu apa purificată, apoi se adaugă dioxidul de titan şi colorantul. Masa obţinută se filtrează.5.2. Acoperirea comprimatelor în pat fluidizant.

Filmarea comprimatelor se efectuiază în aparatul pentu acoperirea comprimatelor în pat fluidizant.

Comprimatele se condiţionează în blistere cu peliculă polivinilclorid şi foiţă de aluminiu lăcuită la maşina de condiţionat tip SERV AC. Se ambalează a cîte 200 de blistere, însoţite de instrucţiunile de administrare, în cutie colectivă

Sau comprimatele se condiţionează la maşina de dozat în flacon de plastic a cîte 50 de comprimate în flacon.


Etapa 6. Condiţionarea şi ambalarea comprimatelor.

Comprimatele se condiţionează în blistere cu peliculă polivinilclorid şi foiţă de aluminiu lăcuită la maşina de condiţionat tip SERVAC. Se ambalează a cîte 2 blistere însoţite de instrucţiunea de administrare în cutie individuală sau a cîte 200 de blistere şi instrucţiunile de administrare în cutie colectivă sau cutiile individuale se ambalează în cutii de carton, etichetate corespunzător.
 • Se efectuează în mod continuu

- temperatura şi umiditatea relativă din zona cu atmosferă controlată

 • Zilnic

- controlul aeromicroflorei


 • Descrierea spaţiului de producţie
Prepararea comprimatelor se efectuează în spaţii corespunzătoare fiecărei etape de lucru, în conformitate cu fluxul tehnologic.


Principalele compartimente sunt reprezentate de:

 1. Compartimentul de recepţie a materiilor prime, recipientelor de condiţionare.

 2. Compartimentul de intrare şi echipare a personalului. Personalul implicat în procesul de obţinere a soluţiilor alcoolice va fi calificat şi instruit, va respecta normele de igienă, va avea echipament de protecţie adecvat (halat, ciupici, bonetă, mănuşi, mască).

 3. Compartimentul de cântărire. Este prevăzut cu balanţe tehnice, balanţă electronică.

 4. Compartiment de granulare.

Este prevăzut cu reactor şi cu malaxor. Acest compartiment este dotat cu mobilier, ustensile din metal inoxidabil.

 1. Compartimentul tabletare.

Este prevăzut cu maşina de comprimat rotativă tip RTM-41 M3. Acest compartiment este dotat cu mobilier, ustensile din metal inoxidabil.

 1. Compartimentul de ambalare în care are loc ambalarea foliilor de comprimate în cutii colective sau individuale.

 2. Compartimentul de carantină şi expediţie Conţine dulapuri cu rafturi sau stelaje pentru depozitarea produselor. Aici sunt stocate produsele ambalate, până la controlul de calitate care este efectuat de laboratorul fabricii, în vederea eliberării buletinului de analiză, care va însoţi medicamentul la expediţie.

Toate compartimentele sunt intreţinute în condiţii de curăţenie riguroasă pentru a evita contaminarea cu microorganisme şi praf; ele sunt prevăzute cu instalaţii de ventilaţie şi aerisire corespunzătoare, instalaţii antiex (sisteme de construcţie care nu provoacă scântei la conectarea şi întreruperea unui aparat).
VI: Pregâtirea spaţiilor de producţie, utilajului şi a personalului

Spaţiul de producţie trebuie să fie igienizat corespunzător pentru asigurarea calităţii produselor avizate.a) Pereţii: Se spală cu apă şi săpun lichid înainte de producerea fiecărei serii de produs. Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.

b) Geamuri şi uşi: Se spală cu apă şi detergenţi înainte de producerea fiecărei serii de produs. Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.

c) Mese şi rafturi: Se spală cu apă şi cu detergent ecologic necoroziv după producerea fiecărei serii de produs. Se clăteşte cu apă pentru înlăturarea urmelor de detergent.

Se dezinfectează cu soluţie de peroxid de hidrogen 6% sau soluţie de Cloramină “B”

Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.

d) Pardoselele: Se spală cu apă şi cu detergent şi se clăteşte cu apă.

Se dezinfectează cu soluţie bactericide şi fungicide.

Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.

Toate compartimentele sunt intreţinute în condiţii de curăţenie riguroasă pentru a evita contaminarea cu microorganisme şi praf; ele sunt prevăzute cu instalaţii de ventilaţie şi aerisire corespunzătoare, instalaţii antiex (sisteme de construcţie care nu provoacă scântei la conectarea şi întreruperea unui aparat).
  1. Proceduri de curăţire şi întreţinere a echpamentului auxiliar:

 • Vase de inox de diverite capacităţi

 • Veselă (spatule,…)

 • Mensuri (emailate şi din sticlă)

 • Furtunuri de aspiraţie şi transfer

 • Maşină de condiţionare

 • Aparat pentru acoperirea comprimatelor în pat fluidizant

 • Linie de etichetare

După fiecare serie sau după fiecare etapă a fluxului tehnologic este obligator de a efectua următoarele operaţii de curăţire şi intreţinere:

a) Spălare. Echpamentul auxiliar (recipiente, veselă) se spală cu detergent şi se clăteşte cu get de apă.

Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.b) Dezinfecţie. Echpamentul auxiliar spălat se dezinfectează cu o soluţie perosid de hidrogen de 6%.

Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.c) Uscare. Se efectuează în încăperi amenajate amenajate cu curent de aer cald sau etuve.

d) Etichetare. Echpamentul auxiliar, spălat şi uscat, se etichetează cu etichete care trebuie să conţină menţiunea”Curat” şi semnătura persoanei care a efectuat operaţia.


  1. Proceduri de curăţire şi întreţinere a echpamentului tehnologic:

Lista echipamentului:

 1. Balanţeelectronice de precizie 0,01 g

 2. Cîntar electronic;

 3. Sita vibratoare;

 4. Malaxor;

 5. Maşina de comprimat tip RTM-41 M2;

 6. Aparat pentru acoperirea comprimatelor în pat fluidizant

 7. Maşina de condiţionat tip SERVAC

 8. Utilaj pentru controlul vizual

 9. Linie etichetare

După fiecare serie a fluxului tehnologic este obligator de a efectua următoarele operaţii de curăţire şi intreţinere:

a) Spălare: Piesele demontabile se spală sub un get de apă caldă (dacă este necesar preventiv se spală cu detergent şi se călătesc cu ată) şi se verifică starea de curăţenie. Operaţia se efectuează de către personalul îngrigitor.

b) Dezinfecţie: Se dezinfectează cu soluţie de peroxid de hidrogen 6%. Operaţia se efectuează de către operator.

c) Uscare: Piesele curate se lasă să se usuce la temperatura camerei sau sub get de aer cald. Responsabil de operaţie este operatorul.

d) Montare: Piesele uscate se asamblează pentru începerea unei noi serii de produs Operaţia se efectuează de către personalul tehnic de întreţinere.

e) Etichetare: Echpamentele curate, dezinfectate, uscate şi verificate tehnic (de personalul mecanic de întreţinere), se etichetează cu etichetă cu următoarele menţiuni: “Curat-Verificat”, data, ora, semnăturile operatorului şi personalului tehnicde întreţinere.


  1. Proceduri pentru pregătirea personalului antrenat în procesul de producere:

Personalul trebuie să respecte regulile de igienă şi să poarte echipament corespunzător de producţie dotat cu dispozitive de protecţie. Procedurile se eectuează conform p. 4 „Cerinţele către ijiena personală a lucrătorilor din intreprinderile şi instituţiile farmaceutice” al „Instrucţiei despre regimul sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice” aprobate prin ordinul MS RM Nr. 334 din 19.07.95.

Notă: procedurile menţionate în acest compartiment se efectuează conform „Instrucţiei despre regimul sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice” aprobat prin ordinul MS RM Nr. 334 din 19.07.95 şi recomandările parvenite din practica de activitatea a producătorilor de medicamente din industria farmaceutică.


  1. CONTROLUL CALITĂŢII

7.1. CONDIŢII TEHNICE

7.1.1 Proprietăţi fizico-chimice. Preparatul farmaceutic Norfloxacină 400 mg comprimate cu înveliş trebuie să corespundă prevederilor de la "Compresi" FR X.p.284.CARACTERISTICI

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Descriere

Comprimate cu înveliş,de culoare albă sau alb -gălbuie.(conf. pct. 4.1)

Dezagregare

Conf.FR X. (conf.pct 4.1) cel mult 5 min.

Uniformitatea masei : -masa medie, gr. -masa individuală

Conf pct.4.1

0,589-0,651Identificare

Conf. pct.4.2

Impurităţi înrudite chimic

Conf. pct.4.3.

Dizolvare

Conf. pct.4.4.(după 45 min.-80% faţă de conţinutul declarat)

Puritatea microbiologică:

nr.total maximal de bacterii

aerobe mezofile/ g

nr.total maximal de fungi şi

mucegai/ g

Escherichia coli

Salmonella

alte enterobacteriiConf.FR X, IX.F.2.,p.l073

1000


100

absent


absent

cel mult 100Dozare: Norfloxacină g/comp.

0,380- 0,420 g
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница