Диктанттарга баа коюуСкачать 20.94 Kb.
Дата22.04.2016
Размер20.94 Kb.
Диктанттарга баа коюу.
Диктант үчүн байланыштуу тестер пайдаланылат. Алар азыркы адабий тилдин нормасын толук жооп бергидей тандалып, мазмуну жагынан ошол класстын окуучуларына түшүнүктүү болушу зарыл.

Мектептеги жыл башында, жыл аягында ошондой эле ар бир чейрек сайын өткөрүлүүчү диктант үчүн тандалып алынган сөздөрдүн саны бирдиктүү нормага жараша төмөндөгүдөй болуп белгиленет.

1 – класста биринчи жарым жылдыкта 12 – 14 сөзгө чейин, экинчи жарым жылдыкта 20 – 25 сөзгө чейин, 2 – класста жыл боюу 40 – 45 сөзгө чейин 3 – класста 60 – 65 сөзгө чейин жана 4 – класста 85 – 90 сөзгө чейин тест тандап алынат. Мына ушул нормативди текст тандап алууда толук сакташ керек.

Окуу жылынын башында диктанттын тесттеги сөздөрдүн саны өткөн окуу жылынын аягындагы диктанттын текстиндеги сөздөрдүн саны менен бирдей болушу керек. Болжол менен алганда І чейректин аягында 10 сөз, ІІ чейректин аягында 10 сөздөн кошулуп отуруп, окуу жылынын үчүнчү чейрегинин ичинде тесттеги сөздөрдүн саны жылдык нормага жеткирилет. IV чейректеги жазуу жумуштарынын көлөмү жылдык норма боюнча жүргүзүлөт.

Диктантка баа коюуда төмөнкүдөй каталар оңдолот, бирок алар орфографиялык жана пунктуациялык ката катарында атайын эсепке алынбайт.


  1. Ошол класстын программасында көрсөтүлбөгөн эрежелер.

  2. Өтүлө элек эрежелерден кетирилген каталар.

  3. Жазуудагыы окучуунун артык баш колдонгон тыныш белгилери жана башка.

Диктант жазып жаткан учурда класста тынчтык сакталат. Окуучулар диктантты жазып бүтүшкөндөн кийин мугалим текстти өтө жай түрдө бир сыйра окуп берет. Диктанттын көлөмүнө жараша өзүнчө оңдоо үчүн окуучуларга бир аз убакыт берилет. Эгер тест окуучулар үчүн жеңил болсо, анда өз диктанттарына түзөтүү киргизүү үчүн убакыт берүүнүн анча зарылдыгы жок.

Диктантка баа бир эле коюлат.

“5” деген баа катасыз жазылган диктантка коюлат, бирок анда одоно эмес бир гана орфографиялык же тескерисинче бир гана пунктуациялык катанын болушу мүмкүн.

“4” деген баа 2 орфографиялык, 2 пунтуациялык же 1 орфографиялык 3 пунктуациялык, же тескерисинче 1 пунктуациялык 3 орфографиялык же орфографиялык катасы жок болуп, 4 пунктуациялык катасы бар диктанттарга коюлат. Ошондой эле “4” деген баа бир типтүү 3 орфографиялык ката кетирилген диктантка да коюлушу мүмкүн.

“3” деген баа 4 орфографиялык, 4 пунтуациялык же 3 орфографиялык 5 пунктуациялык, же 5 орфографиялык, 3 пунтуациялык же орфографиялык катасы жок болуп 7 пунктуациялык катасы бар диктанттарга коюлат.

“2” деген баа 7 орфографиялык, 7 пунтуациялык же 6 орфографиялык 8 пунктуациялык, же 5 орфографиялык, 9 пунтуациялык же 8 орфографиялык жана 6 пунктуациялык катасы бар диктанттарга коюлат. Бирок бардык орфографиялык, пунктуациялык каталардын саны он төрттөн ашпоого тийиш. Каталар мындан да көп кетирилген диктантка “1” деген баа коюлат.Ар түрдүү каталар кетирилген диктантка баа коюуда орфографиялык каталардын чегин ажырата билүү керек, ал төмөнкүдөй: “4” деген баа 2 орфографиялык, “3” деген баа 4-5 орфографиялык, “2” деген баа 8 одоно орфографиялык катага да коюлушу мүмкүн.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница