Державного вищого навчального закладуСкачать 325.66 Kb.
Дата24.04.2016
Размер325.66 Kb.


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

САМІСЬКО Дмитро Миколайович
УДК 656.13
ПРОДУКТИВНІСТЬ кар’єрних вантажних автомобільних перевезень
Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи
Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Куниця Анатолій Васильович,

доктор технічних наук, професор


Горлівка 2013ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………………………………….

6
Розділ 1 Аналіз існуючих досліджень У галузі організації вантажних автомобільних перевезень Із метою підвищення їхНЬОЇ ефективності ……….................................................

11

1.1 Існуючі дослідження з організації процесу перевезень із метою підвищення ефективності використання автотранспортних засобів ………..

11

1.1.1 Напрями дослідження ефективності організації процесу перевезень автотранспортними засобами …………………………………………….….

11

1.1.2 Продуктивність роботи автотранспортних засобів …………..………

12
1.1.3 Існуючі дослідження в галузі визначення витрат палива кар’єрними автомобілями-самоскидами ……………………….……………………….

16

1.2 Існуючі дослідження в галузі удосконалення організації та підвищення ефективності кар'єрних вантажних автомобільних перевезень …………….

21

1.3 Визначення мети та завдань дисертаційної роботи ……………………....

27
1.4 Висновки до розділу ……………………………………...…………………

29
Розділ 2 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Й АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ КАР’ЄРНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ-САМОСКИДАМИ ……….......................................................

30

2.1 Методи визначення швидкостей і витрат палива вантажними автомобілями ……………………………………………………………...……..

30

2.2 Метод факторного аналізу продуктивності транспортного засобу ….......

35
2.3 Висновки до розділу ………………………………………………………

45
Розділ 3 Системне факторне дослідження процесу перевезень вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами………….

46

3.1 Моделі системного впливу техніко-експлуатаційних показників на продуктивність процесу перевезень вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами ………………….………………..…………………………………

46

3.1.1 Модель системного впливу факторів вантажопідйомності автомобіля-самоскида та часу його навантаження екскаватором на продуктивність перевізного процесу (двофакторне дослідження продуктивності) ..............................................................................................

46

3.1.1.1 Продуктивність автомобіля-самоскида з огляду на зв’язок між його вантажопідйомністю та часом навантаження екскаватором ….....

46

3.1.1.2 Факторний аналіз продуктивності автомобіля-самоскида із залученням аналітичної геометрії й огляду безпосередньо на процес його навантаження екскаватором …………………………………….…

47

3.1.2 Виявлення системного впливу часу руху та часу навантаження-розвантаження на зміну продуктивності перевізного процесу на аналітичному рівні ……………………...………………………………..…...

54

3.1.3 Аналітичні залежності для моделювання швидкостей руху автомобіля-самоскида на характерних однорідних ділянках маршруту перевезення вантажу …………………………..……………………………..

62


3.1.4 Багатофакторне дослідження продуктивності роботи кар’єрного автомобіля-самоскида ………………………….…………………………….

66


3.1.5 Показник повноти реалізації продуктивності …….…………………..

69

3.2 Моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида характерними однорідними ділянками маршруту ………..…..…..

72


3.2.1 Моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида і-тою характерною однорідною ділянкою маршруту з огляду на технічні характеристики автомобіля, умови дорожнього руху, довжину і-тої характерної однорідної ділянки, максимально можливі прискорення й уповільнення автомобіля та значення його швидкостей на попередній і наступній характерних однорідних ділянках ………………………………

72


3.2.1.1 Моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида першою характерною однорідною ділянкою маршруту ……………………………………………………………...…..

72


3.2.1.2 Моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида і-тою характерною однорідною ділянкою маршруту …………................................................................................

82


3.2.1.3 Моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида останньою характерною однорідною ділянкою маршруту ……………………………………………………………...…..

93


3.2.2 Моделювання витрат палива кар’єрним автомобілем самоскидом під час його руху і-тою характерною однорідною ділянкою маршруту з огляду на технічні характеристики автомобіля й умови руху, що склалися на цій ділянці ………………………………………………..…….

99


3.3 Висновки до розділу ………………………………….………………..…..

101Розділ 4 Практичне застосування результатів дослідження

103

4.1 Алгоритм визначення продуктивності роботи кар’єрного автомобіля-самоскида з огляду на системну взаємодію між його вантажопідйомністю, часом простою під навантаженням, часом простою під розвантаженням і часом руху окремими ділянками маршруту ……………………………….…

103


4.1.1 Загальні умови, на яких ґрунтується розроблення алгоритму ……...

103

4.1.2 Вихідні дані, необхідні для визначення продуктивності роботи кар’єрного автомобіля-самоскида з огляду на системну взаємодію між його вантажопідйомністю, часом простою під навантаженням, часом простою під розвантаженням і часом руху окремими ділянками маршруту .........................................................................................................

104

4.1.3 Алгоритм моделювання швидкостей руху окремими характерними однорідними ділянками маршруту перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами ……………………………...………………....

108


4.1.4 Алгоритм моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида першою характерною однорідною ділянкою маршруту ………….…………………………………....................................

108


4.1.5. Алгоритм моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида і-тою характерною однорідною ділянкою маршруту …………………………………………………………………..

112


4.1.6 Алгоритм моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида останньою характерною однорідною ділянкою маршруту та визначення продуктивностей процесу перевезення вантажів ……………………………………………………………………...

116


4.2 Алгоритм моделювання витрат палива кар’єрним автомобілем-самоскидом під час його руху характерними однорідними ділянками маршруту з огляду на технічні характеристики автомобіля й умови руху, що склалися на цій ділянці …………………………………..……...…………

116


4.2.1 Умови, на яких ґрунтується розроблення алгоритму …………..…..

116

4.2.2 Вихідні дані, необхідні для визначення витрат палива кар’єрним автомобілем-самоскидом під час його руху характерними однорідними ділянками маршруту з огляду на технічні характеристики автомобіля й умови руху, що склалися на цій ділянці …………………………………….

118
4.2.3 Алгоритм моделювання витрат палива кар’єрним автомобілем-самоскидом під час його руху характерними однорідними ділянками маршруту …………………………………………………………………………

120


4.3 Методика організації процесу перевезення вантажів кар'єрними автомобілями-самоскидами ……………..……………………………………...

122


4.4 Висновки до розділу ………………………………………………..……..

130

Розділ 5 ЗАКОНОМІРНОСТІ СИСТЕМНОГО ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ КАР’ЄРНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ-САМОСКИДАМИ НА ЇХНЮ ПРОДУКТИВНІСТЬ …………….………...….….

131


5.1 Результати експериментальних досліджень …………………………..…..

131

5.1.1 Мета й умови проведення експериментальних досліджень …………

131

5.1.2 Характеристика результатів моделювання руху кар’єрних автомобілів-самоскидів …………………………………………...…….........

132


5.1.3 Закономірності залежностей продуктивностей автомобілів-самоскидів від їхніх вантажопідйомностей ………………………………...

145


5.2 Практичне застосування методики організації процесу перевезення вантажів кар'єрними автомобілями-самоскидами ……………………..……..

151


5.3 Висновки до розділу ………………………………………………..…….…

156

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..

158

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...…………………………………………


160

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….

169

Додаток А Список опублікованих робіт за темою дисертації ………………….

169

Додаток Б Визначення ефективної потужності двигуна автомобіля з огляду на швидкості руху ………………………………………………………………..……..

171


Додаток В Визначення швидкостей руху на ділянках із поздовжніми похилами

177

Додаток Г Пояснення до алгоритмів визначення продуктивності роботи кар’єрного автомобіля-самоскида з огляду на системну взаємодію між його вантажопідйомністю, часом простою під навантаженням, часом простою під розвантаженням і часом руху окремими ділянками маршруту та моделювання витрат палива кар’єрним автомобілем-самоскидом під час його руху характерними однорідними ділянками маршруту з огляду на технічні характеристики автомобіля й умови руху, що склалися на цій ділянці …………

181


Додаток Д Параметри маршрутів …………………………………………………..

204

Додаток Е Вихідні дані для моделювання …………………………………………

219

Додаток Ж Акти впровадження ………………………………………………….…

221

ВСТУПАктуальність роботи. Продуктивність кар’єрних вантажних автомобільних перевезень має резерв її поліпшення. Такий стан речей зумовлюється, насамперед, тим, що організація цих перевезень ґрунтується на результатах їхнього теоретичного однофакторного дослідження. Насправді ж, якщо під час процесу перевезень змінюється хоча б один із параметрів, наприклад, вантажопідйомність, то це, безумовно, призведе до того, що змінними стають і час навантаження, і час розвантаження, і швидкість руху, і коефіцієнт використання вантажопідйомності. Отже, якщо один із параметрів процесу перевезень є змінним (до того ж не лише кар’єрних вантажних автомобільних перевезень, а й вантажних перевезень загалом і навіть пасажирських перевезень), то він спричиняє системну зміну інших параметрів, унаслідок чого змінюється і організація перевезень. Таким чином, аналіз взаємозв’язків між параметрами транспортної системи із залученням однофакторного дослідження не повністю розкриває її властивості, і застосування його результатів об’єктивно призведе до зниження продуктивності та якості організації перевезень. Вищезазначене свідчить про те, що організацію перевезень можна значно поліпшити, як якісно, так і кількісно, лише на підставі результатів системного факторного теоретичного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з «Концепцією Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 732-р; бюджетними темами кафедри «Транспортні технології» Автомобільно-дорожнього інституту державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»: «Розробка принципової схеми оперативної системи обстеження і методик обробки параметрів функціонування міських транспортних потоків», «Розробка принципової схеми інформаційно-оперативної системи обстеження і методик обробки параметрів функціонування міських пасажирських маршрутних автобусних перевезень» номер державної реєстрації 0108U001887, які відповідають «Транспортній стратегії України на період до 2020 року» (ухвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р). Особистий внесок автора дисертації полягає в дослідженні закономірностей системного взаємозв’язку між параметрами процесу вантажних автомобільних перевезень і його продуктивністю.

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні закономірностей системного взаємозв’язку між параметрами процесу кар’єрних вантажних автомобільних перевезень і його продуктивністю.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач:

– проаналізувати наявні дослідження в галузі удосконалення організації процесу перевезення з метою підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень;

– розробити математичні моделі системного впливу техніко-експлуатаційних показників на продуктивність процесу перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами (двофакторне та багатофакторне дослідження продуктивності перевізного процесу);

– змоделювати рух кар’єрного автомобіля-самоскида характерними однорідними ділянками маршруту;

– розробити алгоритми та комп’ютерну програму, що моделює рух кар’єрного автомобіля-самоскида на маршруті перевезення вантажів, зважаючи на технічні характеристики автомобіля-самоскида, а також умови руху, що склалися на окремих характерних однорідних ділянках маршруту перевезення;

– експериментально дослідити процес перевезення вапняку рухомим складом ВАТ «Комсомольське рудоуправління» за допомогою розроблених у роботі моделей, алгоритмів і комп’ютерної програми.

Об'єктом дослідження є процес перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами.

Предметом дослідження є закономірності системного впливу параметрів перевізного процесу на продуктивність кар’єрних вантажних автомобільних перевезень.

Методи дослідження. Метод системного аналізу під час дослідження системного впливу техніко-експлуатаційних показників процесу перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами на його ефективність. Метод математичного моделювання під час розроблення моделей руху поодинокого автомобіля-самоскида, математичної моделі розрахунку витрат палива поодинокого автомобіля-самоскида під час руху окремими характерними однорідними ділянками маршруту та математичної моделі визначення продуктивності роботи автомобіля-самоскида з огляду на системний взаємозв’язок між параметрами процесу перевезення. Метод комп’ютерного моделювання під час розроблення комп’ютерної програми «Productivity and fuel consumption», яка дає змогу моделювати рух поодинокого автомобіля-самоскида окремими характерними однорідними ділянками маршруту та маршрутом загалом і визначати витрати палива та продуктивності цього автомобіля-самоскида в тоннах на годину й тонно-кілометрах на годину. Метод математичної статистики під час оцінювання адекватності розроблених математичних і комп’ютерних моделей. Метод натурно-експериментального спостереження під час аналізу параметрів, що визначають ефективність досліджуваних систем.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– удосконалено метод факторного дослідження продуктивності транспортного засобу, що полягає в урахуванні системного взаємозв’язку між вантажопідйомністю автомобіля, його технічною швидкістю, часом простою під навантаженням і розвантаженням;

– набули подальшого розвитку підходи до визначення технічної швидкості транспортного засобу, які, на відміну від існуючих, системно зважають на дорожні умови руху однорідними ділянками маршруту та технічні характеристики транспортного засобу;

– поглиблено наукові положення щодо залежності продуктивності транспортного засобу від його вантажопідйомності, які, на відміну від існуючих, за умови врахування системного впливу параметрів перевізного процесу указують на те, що між цими змінними наявна нелінійна залежність.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на підставі результатів системного факторного дослідження процесу перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами розроблено алгоритми моделювання процесу дорожнього руху кар’єрного автомобіля-самоскида окремими характерними однорідними ділянками маршруту перевезення та маршрутом загалом, які дають змогу на практиці:

  1. здійснювати комп’ютерне моделювання руху кар’єрного автомобіля-самоскида однорідними ділянками маршруту перевезення та маршрутом загалом;

  2. визначати продуктивності роботи автомобіля-самоскида в тоннах на годину та тонно-кілометрах на годину, зважаючи на системний взаємозв’язок між вантажопідйомністю автомобіля-самоскида, часом його простою під навантаженням і розвантаженням та часом руху однорідними ділянками маршруту;

  3. визначати витрати палива кар’єрним автомобілем-самоскидом під час його руху однорідними ділянками маршруту та маршрутом загалом.

Ґрунтуючись на алгоритмі моделювання процесу руху кар’єрного автомобіля-самоскида окремими характерними однорідними ділянками маршруту перевезення та маршрутом загалом, у середовищі програмування Delphi за допомогою мови програмування Object Pascal розроблено комп’ютерну програму «Productivity and fuel consumption».

На підставі результатів багатофакторного дослідження процесу перевезення вантажів кар’єрними автомобілями-самоскидами розроблено методику організації процесу перевезення вантажів кар'єрними автомобілями-самоскидами.

Наукові результати дослідження використовуються під час викладання дисциплін «Вантажні перевезення» та «Логістика» для студентів Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ».

Упровадження запропонованих результатів на підприємствах ВАТ «Комсомольське рудоуправління» та ПП «Линник» дало змогу виявити їхні резерви підвищення продуктивності роботи кар’єрних автомобілів-самоскидів і зниження витрат палива ними.Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, винесені на захист, отримані особисто автором. У публікаціях зі співавторами особистий внесок автора складає: факторний аналіз із залученням аналітичної геометрії продуктивності кар’єрного транспортного комплексу з огляду безпосередньо на процес навантаження автосамоскиду екскаватором [1 додатку А]; розроблення математичної моделі визначення продуктивності автомобіля-самоскида, зважаючи на системний факторний зв’язок між: а) вантажопідйомністю автомобіля-самоскида, б) часом простою під навантаженням, в) часом простою під розвантаженням, г) швидкістю руху на окремих ділянках маршруту [2 додатку А]; розроблення алгоритму моделювання процесу перевезень із метою визначення максимально можливої продуктивності роботи кар’єрних автомобілів-самоскидів з огляду на системний факторний зв’язок між вантажопідйомністю автомобіля-самоскида, часом його простою під навантаженням, часом простою під розвантаженням і швидкістю руху [3 додатку А]; обґрунтування необхідності розгляду питання системного впливу часу руху та часу навантаження-розвантаження на продуктивність процесу перевезень вантажів автомобілями-самоскидами [6 додатку А], вивід рівнянь продуктивностей транспортного засобу з огляду на системний зв’язок між часом простою під навантаженням-розвантаженням та часом руху [8 додатку А].

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідалися на:

V науково-практичній конференції Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених (Донецьк, 2010);

VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні досягнення європейської науки» (Софія, 2011);

VІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні питання освіти та науки» (Софія, 2012).Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи опубліковано у восьми публікаціях, із них п’ять наукових статей у фахових виданнях, що входять до переліку Департаменту атестації кадрів МОН України, три тези доповідей на конференціях.

ВИСНОВКИ
1. Проведений аналіз методів факторного дослідження продуктивності транспортного засобу дає змогу дійти висновків про те, що вони нехтують системними взаємозв`язками між вантажопідйомністю автомобіля, його технічною швидкістю, часом простою під навантаженням і розвантаженням. Зважання на ці взаємозв`язки дасть змогу підійти до розроблення технології перевізного процесу більш обґрунтовано.

2. Формалізовано залежність продуктивності кар’єрного автомобіля-самоскида від його вантажопідйомності та часу виконання навантажувальних операцій. Доведено, що ця залежність більшою мірою відповідає дійсності, ніж залежність, що використовується за однофакторного дослідження.

3. Розроблено математичні моделі руху автомобіля-самоскида однорідними ділянками маршруту перевезення та маршрутом загалом і визначення витрат палива, які за змінні приймають технічні характеристики автомобіля-самоскида й взаємозумовленість швидкостей його руху на сусідніх ділянках.

4. Розроблено алгоритми, що дають змогу з огляду на запропоновані математичні моделі моделювати процес руху кар’єрного автомобіля-самоскида ділянками маршруту, визначати продуктивності процесу перевезення та витрати палива кар’єрним автомобілем-самоскидом на однорідних ділянках маршруту перевезення та маршруті загалом.

5. На підставі розроблених алгоритмів у середовищі програмування Delphi за допомогою мови програмування Object Pascal розроблено комп’ютерну програму «Productivity and fuel consumption», яка уможливлює проведення ретельного аналізу процесу перевезення на всіх його етапах та в часі, виявлення внеску кожного з етапів у зміну продуктивності та витрат палива. Сумісний аналіз продуктивності транспортного засобу та його витрат палива, що є складником собівартості перевезень, дають змогу обґрунтовано підійти до прийняття рішення щодо організації перевізного процесу.

6. Установлено закономірності системного впливу вантажопідйомності автомобіля-самоскида, часу його руху ділянками маршруту, часу простою під навантаженням і розвантаженням на продуктивності процесу перевезень, які дають змогу обирати раціональний автомобіль-самоскид.

7. Формалізовано залежність продуктивності кар’єрного автомобіля-самоскида від його вантажопідйомності, часу руху ділянками маршруту, часу простою під навантаженням і розвантаженням. Ця залежність, на відміну від існуючих, є нелінійною. Зважаючи на системний взаємозв’язок між параметрами перевізного процесу уможливило встановлення того факту, що залежність між вантажопідйомністю та продуктивністю має нелінійний характер.

8. Апробовано наукові положення дисертаційної роботи із залученням вихідних даних ВАТ «Комсомольське рудоуправління». Установлено, що результати моделювання за допомогою комп’ютерної програми «Productivity and fuel consumption» можуть розглядатися як теоретичне подання процесу перевезення вантажів автомобілями-самоскидами, оскільки розрахункові значення критеріїв Стьюдента для витрат палива за оберт (tр = 0,598), годинної продуктивності в тоннах на годину (tр = 2,035) та тонно-кілометрах на годину (tр = 1,762) є меншими за табличне значення (tТ = 2,1604), установлене для рівня значущості 0,05.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Великанов Д. П. Эффективность автомобиля / Д. П. Великанов. – М. : Транспорт, 1969. – 239 с.

2. Говорущенко Н. Я. Основы теории эксплуатации автомобиля / Н. Я. Говорущенко. – М. : Высш. шк., 1971. – 232 с.

3. Илларионов В. А. Эксплуатационные свойства автомобиля / В. А. Илларионов. – М. : Машиностроение, 1966. – 280 с.

4. Квитко Х. Д. Эффективность использования грузовых автомобилей / Х. Д. Квитко. – М. : Транспорт, 1979. – 174 с.

5. Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки : учеб. [для автомоб.-дор. техникумов по спец. «Техн. обслуж. и ремонт автомоб.»] / Л. Л. Афанасьев. – М. : Транспорт, 1965. – 351 с.

6. Великанов Д. П. Эффективность автомобиля / Д. П. Великанов. – М. : Транспорт, 1969. – 240 с.

7. Лейдерман С. Р. Эксплуатация грузовых автомобилей : Технико-экономические основы / С. Р. Лейдерман. – М. : Транспорт, 1966. – 152 с.

8. Агабабов А. Г. Эффективность грузовых автомобильных перевозок / А. Г. Агабабов. – Ереван : Айастан, 1978. – 168 с.

9. Вельможин О. В. Теория транспортных процессов и систем : учеб. для вузов / Вельможин О. В., Гудков В. О., Миротин Л. Б. – М.: Транспорт, 1998. – 167 с.

10. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки / А. И. Воркут. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Вищ. шк., Головное изд-во , 1986. – 447 с.

11. Горев А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. заведений] / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М. : Академия, 2006. – 256 с.

12. Бронштейн Л. А. Система показателей для оценки эксплуатационных качеств автомобиля и эффективности их использования / Л. А. Бронштейн. – М. : Науч.-техн. изд-во автотрансп. лит-ры, 1956. – С. 13–27.

13. Бурдаков В. Д. Альтернатива тонно-километрам / В. Д. Бурдаков, Г. В. Смирнов. – М. : Знание, 1990. – 64 с.

14. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах : ВСН 25-86. – [Чинний від 01-05-1987]. – М. : Транспорт 1987. – 183 с.

15. Сахно В. П. Автомобілі : Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : навч. посіб. / В. П. Сахно, Г .Б. Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай. – К : КВІЦ, 2004. – 174 с.

16. Грубель М. Г. Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Автомобілі та трактори» / М. Г. Грубель. – Л., – 2007. – 15 с.

17. Туревский И. С. Теория автомобиля : учеб. пособ. / И. С. Туревский. – М. : Высш. шк., 2005. – 240 с.

18. Архипов В. И. Опыт организации нормирования расхода топлива при работе автосамосвалов на разрезах / В. И. Архипов, Н. Е. Игнатьев, A. M. Щупов // Уголь. – 1987. – № 12. –С. 27–28.

19. Безбородова Г. Б. Моделирование движения автомобиля / Г. Б. Безбородова, В. Т. Галушко. – К. : Вищ. шк., 1978. – 168 с.

20. Белозёров В. И. Расчёт расхода горючего карьерным автотранспортом / В. И. Белозёров // Науч. сооб. ИГД им. А. А. Скочинского. –1982. – вып. 211. – С. 59–63.

21. Васильев М. В. Автомобильный транспорт карьеров / М. В. Васильев, З. Л. Сироткин, В. П. Смирнов. – М. : Недра, 1973. – 280 с.

22. Васильев М. В. Транспортные процессы и оборудование на карьерах / М. В. Васильев. – М. : Недра, 1986. – 239 с.

23. Малюта Д. И. Планирование работы карьерного автомобильного транспорта / Д. И. Малюта, Б. В. Яковенко, В. Л. Адамский. – М. : Недра, 1977. – 79 с.

24. Лурье М. И. Скоростные качества и топливная экономичность автомобиля / М. И. Лурье, А. А. Токарев. – М. : Машиностроение, 1967. – 164 с.

25. Токарев А. А. Топливная экономичность и тягово-скоростные качества автомобиля / А. А. Токарев. – М. : Машиностроение, 1982. – 224 с.

26. Дьяков В. А. Транспортные машины и комплексы открытых разработок : учеб. для ВУЗов / В. А. Дьяков. – М. : Недра, 1986. – 344 с.

27. Ржевский В. В. Научные основы проектирования карьеров / В. В. Ржевский. – М. : Недра, 1977. – 598 с.

28. Мариев П. Л. Карьерная техника ПО «БелАЗ» : справочник / П. Л. Мариев, К. Ю. Анистратова. – Минск, 2007. – 456 с.

29. Симкин Б. А. Технология и процессы открытых горных работ / Б. А. Симкин. – М. : Недра, 1970. – 404 с.

30. Спиваковский А. О. Транспорт на открытых разработках / А. О. Спиваковский, М. Г. Потапов, А. В. Андреев. – М. : Госгортехиздат, 1982. – 361 с.

31. Спиваковский А. О. Транспортные машины и комплексы открытых горных разработок / А. О. Спиваковский, М. Г. Потапов. – М. : Недра, 1974. – 312 с.

32. Спиваковский А. О. Рудничный транспорт / А. О. Спиваковский. – М. : Госгортехиздат, 1959. – 237 с.

33. Спиваковский А. О. Бесперегрузочный крутонаклонный конвейерный подъём на глубоких карьерах / А. О. Спиваковский // Горный журнал. – 1978. – № 3. – С. 24–25.

34. Мельников Н. В. Одноковшовые погрузчики на открытых горных разработках / Н. В. Мельников, К. Н. Трубецкой. – М. : Недра, 1971. – 154 с.

35. Мельников Н. В. Системы разработки и транспорт на карьерах / Под ред. Н. В. Мельникова. – М. : Недра, 1974. – 186 с.

36. Мельников Н. В. Теория и практика открытых разработок / Под ред. Н. В. Мельникова. – М. : Недра, 1979. – 207 с.

37. Новожилов М. Г. Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых / Под ред. М. Г. Новожилова. – М. : Недра, 1976. – 234 с.

38. Новожилов М. Г. Глубокие карьеры / М. Г. Новожилов, В. Г. Селянин, А. Е. Трен. – М. : Госгортехиздат, 1962. – 318 с.

39. Новожилов М. Г. Использование теории массового обслуживания при анализе совместной работы погрузочно-транспортного оборудования на карьере / М. Г. Новожилов, В. И. Прокопенко, В. Г. Селянин // Изв. ВУЗов : Горн. Жур. – 1968. – № 2. – С. 16–19.

40. Васильев М. В. Комбинированный карьерный транспорт / М. В. Васильев. – М. : Недра, 1965. – 187 с.

41. Васильев М. В. Технический прогресс автотранспорта на рудных карьерах / М. В. Васильев. – М. : Цветметинформация, 1965. – 32 с.

42. Васильев М. В. Опыт бульдозерного отвалообразования на рудных карьерах / М. В. Васильев, А. Г. Сисин, Б. А. Тимофеев. – М. : Цветметинформация, 1966. – 38 с.

43. Васильев М. В. Опыт планирования работы карьерного транспорта с использованием математических методов и вычислительной техники / М. В. Васильев, Б. В. Яковенко, В. Л. Яковлев. – М. : Недра, 1966. – 27 с.

44. Васильев М. В. Эксплуатация автомобильного и железнодорожного транспорта на карьерах цветной металлургии / М. В. Васильев, А. Г. Сисин, Б. А. Тимофеев. – М. : Цветметинформация, 1969. – 33 с.

45. Васильев М. В. Современный карьерный транспорт / М. В. Васильев. – М. : Недра, 1969. – 304 с.

46. Васильев М. В. Автомобили на угольных разрезах СССР и за рубежом / М. В. Васильев, В. П. Смирнов. – М. : ЦНИИЭИуголь, 1970. – 29 с.

47. Васильев М. В. Исследование работы автопоезда БелАЗ-548В-5272 в карьерных условиях / М. В. Васильев, В. П. Смирнов, З. Л. Сироткин // Автомобильный транспорт. – 1969. – № 2. – С. 18–21.

48. Васильев М. В. Строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог на карьерах цветной металлургии / М. В. Васильев, В. П. Смирнов, А. А. Кудрявцев. – М. : Цветметинформация, 1971. – 30 с.

49. Васильев М. В. Повышение эффективности автомобильного транспорта на карьерах черной металлургии / М. В. Васильев, В. П. Смирнов, А. А. Кудрявцев. – М. : Черметинформация, 1971. – 32 с.

50. Васильев М. В. Основные направления в создании и развитии в СССР карьерных автомобилей особо большой грузоподъёмности / М. В. Васильев, З. Л. Сироткин // Горн. журн. – 1967. – № 1. – С. 45–49.

51. Васильев М. В. Внутрикарьерное складирование и перегрузка руд / М. В. Васильев. – М. : Недра, 1968. – 246 с.

52. Васильев М. В. Карьерный транспорт за рубежом / М. В. Васильев, Л. В. Конюхов. – М. : Цветметинформация, 1968. – 26 с.

53. Потапов М. Г. Карьерный транспорт / М. Г. Потапов. – М. : Госгортехиздат, 1963. – 269 с.

54. Потапов М. Г. Исследование технологических схем и параметров оборудования транспорта на открытых горных разработках : автореф. дисс. на соиск. науч. степени д-ра техн. наук : спец. № 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / М. Г. Потапов. – М. : ИГД им. А. А. Скочинского, 1971. – 40 с.

55. Носырев Б. А. Схемы наклонных подъёмных карьерных установок, их оценки и области применения / Б. А. Носырев // Тр. Свердл. горн. ин-та. – вып. 94. – Свердловск, 1972, – С. 52–57.

56. Хохряков В. С. Проектирование и организация карьерного автотранспорта / В. С. Хохряков. – М. : Госгортехиздат, 1963. – 178 с.

57. Хохряков В. С. Экономическая оценка карьерного автотранспорта с учётом фактора времени / В. С. Хохряков, Л. А. Сорокин // Горн. журн. – 1969. – № 5. – С. 31–39.

58. Симкин Б. А. Технология и процессы открытых горных работ / Б. А. Симкин. – М. : Недра, 1970. – 404 с.

59. Камынин Ю. Н. Автоматизированное управление движение рельсового транспорта с переменной массой груза / Ю. Н. Камынин, Я. С. Зильберман // Горн. журн. – 1986. – № 6. – С. 101–108.

60. Нечитайло А. А. Экономическая эффективность применения автомобильного транспорта на открытых горных работах / А. А. Нечитайло, М. С. Блайвас. – М. : Недра, 1978. – 97 с.

61. 3ырянов А. Г. Ленточные конвейеры на горных работах за рубежом / А. Г. 3ырянов, О. А. Евтихина // Горн. дело. Экспресс-информация. – вып. 23. – 1984. – 8 с.

62. Пухов Ю. С. Транспортные машины / Ю. С. Пухов. – М. : Недра, 1979. – 208 с.

63. Мулухов К. К. Транспортные машины на горных предприятиях США / К. Н. Мулухов. – М. : Недра, 1981. – 191 с.

64. Томаков П. И. Технология, механизация и организация открытых горных работ : учеб. для вузов. / П. И. Томаков, И. К. Наумов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Недра, 1986. – 312 с.

65. Станиславський Л. Я. Застосування економіко-математичних методів і обчислювальної техніки при проектуванні циклічно-потокової технології на кар’єрах / Л. Я. Станиславський, О. А. Ігнатов // Металургійна та гірнорудна промисловість. – 2006. – № 1. – С. 89–92.

66. Лель Ю. И. Теоретические основы выбора карьерного транспорта рудных карьеров : автореф. дисс. на соиск. науч. степени д-ра техн. наук : спец. № 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / Ю. И. Лель. – М. : ИГД им. А. А. Скочинского, 1979. – 40 с.

67. Мариев П. Л. Карьерный автотранспорт : состояние и перспективы / Мариев П. Л., Кулешов О. О., Егоров О. М., Зырянов И. В. – Спб. : Наука, 2004. – 429 с.

68. Инновации и инвестиции – залог динамичного развития предприятия [Електронний ресурс] – 2011. – Режим доступу : http://www.belaz.by/press/news/2011/innovacii_i_investicii_zalog_d.

69. Мариев П. Л. БелАЗ – горному производству / Мариев П. Л., Егоров А. Н, Клименюк В. И. // Горн. журн. – 2000. – № 1.

70. Мариев П. Л. Состояние и перспективы карьерного автотранспорта / П. Л. Мариев – СПб. : Наука, 2006. – 412 с.

71. Бережной Ю. И. Применение экскавационно-транспортных машин непрерывного действия для добычи огнеупорного и керамического сырья Украины/ Ю. И. Бережной, Ю. А. Потапов // Металургическая и горнорудная промышленность. – 2005. – № 5. – С. 52–57.

72. Зеленський О. С. Реалізація задачі «визначення видобутку гірської маси» з використанням методів математичного моделювання / О. С. Зеленський, В. С. Лисенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2004. – Вип. 8. – С. 115–127.

73. Лучко М. І. Удосконалення роботи промислового автотранспорту на підставі системного планування транспортного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 «Промисловий транспорт» / М. І. Лучко. – Луганськ, 2005. – 20 с.

74. Губенко В. К. Ресурсосберегающая технология маршрутизации автосамосвалов на металлургическом предприятии / В. К. Губенко, М. В. Помазков // Вісник Приазов. держ. техн. ун–ту : зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Вип. 21. – С. 113–120.

75. Ребрин Е. Ю. Моделирование работы карьерного автотранспорта : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.16 «Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (технические науки)» / Е. Ю. Ребрин. – Екатеринбург, 1995. – 16 с.

76. Кулешов А. А. Проектирование и эксплуатация карьерного автотранспорта / А. А. Кулешов. – СПб. : Санкт-Петербургский горный ин-т., 1995. – 203 с.

77. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – СПб. : Лань, 2009. – 608 с.

78. Как вехи истории их имена // Голос Экибастуза [Електронний ресурс]. – 2007. – № 34. – Режим доступу : http://www.golos.ekibastuz.kz/?izdanie=34_2007&id=4.

79. Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб. пособ. [для студ. втузов, обучающ. по спец. «Организация дорожного движения»] / Л. Л. Афанасьев, А. Б. Дьяков, В. А. Иларионов. – М. : Машиностроение, 1983. – 212 с.

80. Прейскурант № 13-01-02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. – [Введен в действие с 1990-01-01]. – М. : Госкомцен РСФСР. 1989. – 64 с.

81. Кабардин О. Ф. Физика : справочные материалы [учеб. пособие для учащихся] / О. Ф. Кабардин. – [3-е изд. ]. – М. : Просвещение, 1991. – 367 с.

82. Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. – [3-є вид. ]. – К. : Алерта ; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 684 с.

83. Яворский Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : ООО «Издательство Оникс», 2006. – 1056 с.

84. Безбородова Г. Б. Моделирование движения автомобиля / Г. Б. Безбородова, В. Г. Галушко. – К. : «Вищ. шк.», 1978. – 168 с.

85. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения : ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85). – [Дата введения 1992–01–01]. – М. : Изд. стандартов, 1991. – 26 с.

86. Миротин Л. Б. Теория транспортных процессов и систем / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. – М. : Транспорт , 1998. – 167 с.

87. Автомобиль-самосвал БелАЗ-7548 4x2.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.autosoft.ru/directory/info/belaz/7548/model.html.

88. Уралмашзавод. Экскаваторы [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.uralmash.ru/files/excavator_ru.pdf.

89. Алаторцев Е. И. Горючие смазочные материалы : энциклопедический словарь-справочник / Е. И. Алаторцев, М. М. Ахметов. – М. : ООО «Изд.-ий центр «Техинформ» Международной Академии Информатизации», 2007. – 736 с.

90. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.

91. Жовинский А. Н. Инженерный экспресс-анализ случайных процессов / А. Н. Жовинский. – М. : Энергия, 1979. – 112 с.

92. Shapiro S. S. An analysis of variance test for normality (compete samples) / S. S. Shapiro, M. B. Wilk // Biometrika. – 1965. – V. 52. – № 3. – P. 591–611.

93. Lloyd E. N. Least-squares estimation of location and scale parameters using order statistics / E. N. Lloyd // Biometrika. – 1952. – V. 39. – P. 88–95.

94. Shapiro S. S., Wilk M. B. Approximations for the null distribution of the W statistic / S. S. Shapiro, M. B. Wilk // Technometrics. – 1968. – V. 10. – № 4. – P. 861–866.

95. Карьерный самосвал БелАЗ-7540К [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/documents/belaz_7540k.pdf.

96. Карьерный самосвал БелАЗ-75450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/documents/BELAZ-75450.pdf.

97. Карьерный самосвал БелАЗ-7555Е [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-7555E.pdf.

98. Карьерный самосвал БелАЗ-75571 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75571.pdf.

99. Карьерный самосвал БелАЗ-75135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75135.pdf.

100. Карьерный самосвал БелАЗ-75137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75137.pdf.

101. Карьерный самосвал БелАЗ-75170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75170.pdf.

102. Карьерный самосвал БелАЗ-75302 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75302.pdf.

103. Карьерный самосвал БелАЗ-75310 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75310.pdf.

104. Карьерный самосвал БелАЗ-75600 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75600.pdf.

105. Карьерный самосвал БелАЗ-75601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belaz.by/uploads/userfiles/files/BELAZ-75601.pdf.

106. Ферстер Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа / Ферстер Э., Ренц Б. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 302с.107. Корн Г. Справочник по математике : определения, теоремы, формулы. [для научных работников и инженеров] / Г. Корн, Т. Крн. – [6-е изд., стер.]. – СПб. : Лань, 2003. – 832 с.
Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.htmlБаза данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница