Цги хаздгса те сго нчдъСкачать 16.63 Kb.
Дата30.04.2016
Размер16.63 Kb.
Тема 2.71

/ Первая цифра означает номер уровня (2 – студенты, уже успевшие начать заниматься Рунной грамматикой), вторая цифра – порядковый номер темы. /


сежъ теи КЛУБ ти РУННОФА вгжь име чдъхгм хафбавгс. бава, зг выъже, ша тъе сфууццгфг, бат си въеъфг, фгми та теи сф суаъ хифгсе лъже, фчжиьфже, си сумгтгтсе гфже. ууза ШГКСПИР хчбгп, та «азоръ – бава си юъфы теи сф ле зегццо». се, пы ле хгцеин «бава те бисео» сго фраза восотългтсе фа-дъхе, ша гжу ви; сежъфа бава уруже саъфе, таки бава те бисео. фазодг чвъе хараъфгсе хеи сф. си теи фчцгссис, име ицедгмсе, ице ша тъе жикгсе удъе, бат си хазторгсе рчтва ти въеъфи фраза, ба ууза хажгзидгтсе афгс мгто где. вг-азг рази си тваи сурчфин ле бава фазор тъхваьви ътгфгзе.

цги хаздгса те сго нчдъ:
  1. хавфимгте 8-10 тчдцци, въ ыч ео фазор ле сувъфг си ео – ша ле сувъфг. ле сомео ти ле тчдцци ице маъфгсе хафозетгс теи фчл «ле тчдцци». ажуру хеи мгти тчдцци хафхгдвгте:

«+», гви тчдцци хамъфо,

«-», гви ша хамъфо

ша фимгте ваьфи фраза, ыжгф хг цг быргт фазор хатццидгс сг ражфу.
бгдь
теи чзодгл ице фазор ццидгс ша патчпфу мгти тчдцци – хаздгса ти цг хграъдо за минимъфа чже хгдегс:

хглъфгн!


ша хглъфгн!

ша ыжгю!


дъццгсе го, аз за минимъфа чже хгдегсе ва ле суаъ бчсъ, со сг офу ваби дглгс: «ша ыжгю». вг-азг саъ ти вгзотъ, ице маъфгсе фадживгс ле где ти цг хграъдо ваи озеъто хеи ле бчсъ.

пы бава хафдглгте вг ле суаъ тчдцци, равг ынгп тъхфчжи су цг ъви су цг хграъдо. маъфгсе ф-сгс, цг хграъдо сожывгп тчдцци хе хамъфо, ба ице шат – ху-ыжгте фатч. хадъфгте сг ваи РУНАЪЖИ.


сомео ти ъоди пы бава:


дгте хафдглгм вг фраза «ыжь хумгтгн, рчф аюъо маъфгсе гсгс сф». фатч ице ша хглъфгн;


фгми та ыжь хумгтгн, рчф аюъо сотынгсе сф теи азоръ.

я хглъфгн хеи цг. бат хгдеъфу гсгс го, та ша хумгтгп.

я бгмгю, маъжгн фчбитгс сг фа такеаъ. вг-азг аюъо, та гсгсе теи сго чфео – сг теф, фгми та дглгтсе: ыжь, та ша хумгтгн хгдвгтсе хе уусаъ, та дъжетэйпэ хги цг.ти фажь си вгхъжь!


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница