Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница15/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

9. Литература

 1. Bulgaria-Serbia IPA Cross Border Programme CCI Number: 2007CB16IPO006. December 2007. http://www.ipacbc-bgrs.eu/

 2. Communication and Visibility Guidelines Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

 3. Communication and Visibility Manual for EU External Actions published by the European Commission: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

 4. Document Package published under Call for proposals . Bulgaria-Serbia IPA Cross Border Programme. Call No: 2007CB16IPO006-2011-2. http://www.ipacbc-bgrs.eu/

 5. FLC Guidelines for IPA Cross-border Programs (version June 2013)

 6. Practical Guide to Contract procedures for EU external actions http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

 7. Project Cycle Management Guidelines, Volume 1,European Commission, Europe Aid Cooperation Office. March 2004

 8. Project Implementation Manual (PIM) - Second Call for proposals No 2007CB16IPO006-2011-2. Version: 3. August 2013. http://www.ipacbc-bgrs.eu/

 9. Наръчник Управление на цикъла на проекта Европейска комисия EuropeAID. ФРМС.София 2004

 10. Приручник Управљање пројектним циклусом Европска комисија EuropeAid канцеларија за сарадњу Општи послови - Евалуација. Март, 2001.

 11. Приручник Управљање Пројектним циклусом/Наръчник Управление на цикъла на Проеката. Пројект 06SER02/04/001/001 Learning by Doing 2010.

 12. Упутство за припрему предлога пројеката финансираних из фондова ЕУ. Министарство за економске односе са иностранством. Београд 2006
1 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

2 http://www.ipacbc-bgrs.eu [Project Implementation Manual under the Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme Version: 3 August 2013 and Version 3 of the МА Guidelines for the First Level Control ]

3 http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

4 ИПА за период 2014-2020 добија назив ИПА 2. Планиран је финансијски оквир од 14.1 милијарди евра, што је у поређењу са постојећим ИПА буџетом повећање од око 18%. ИПА 2 је фокусирана на приоритетне секторе и области за разлику од ИПА која је била подељена по компонентама. Циљ ИПА 2 је свеобухватни приступ и повезивање приоритета финансирања за реализацију реформских политика. Приоритетне области за финансирање ИПА 2: Усклађивање радног и социјалног законодавства. Подизање капацитета јавне управе/администрације. Подизање капацитета социјалних партнера.Повећање запослености. Подршка социјалној укључености. Подршка образовању и професионалном оспособљавању.

6 [Application Form: Bulgaria-Serbia IPA Cross Border Programme Call No: 2007CB16IPO006-2011-2]

7 http://www.ipacbc-bgrs.eu/upload/other/2012-03/Application_Form_Second_Call.rar


8 Трошкови путовања изван географског подручја Програма нису прихватљиви, осим ако је могуће доказати да се односе на спровођење пројекта и предвиђени су односно адекватно образложени у пријавном обрасцу. Приликом доношења одлуке о прихватљивости таквих трошкова, у обзир се узима да ли су задовољени следећи критеријуми: активност је нужна за успешно спровођење пројекта; резултати спроведене активности видљиви су у прихватљивом подручју; активност се није могла спровести на прихватљивом подручју или се могла спровести уз знатно веће трошкове.

9 Конкретно прописане су 7 могућности од којих су 4 релевантне за IPA CBC BG SR. Националност испуњавају правна и физичка лица која потичу из: а) држава чланица Европске уније; б) држава чланица Европског економског простора; ц) земље која је кандидат или потенцијални кандидат за ЕУ и корисница је Инструмента претприступне помоћи; д) земље које директно користе помоћи ЕУ на основу одговарајућег правног акта.

10 http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A

11 http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

12 За уговоре о услугама и робама плаћање се може извршити на основу рачуна без претходног прихваћања понуде ако је трошак ≤ 2 500 ЕУР.

13 за уговоре засновани на јединичним ценама (unit price contracts)

14 за уговоре који се заснивају на укупној глобалној цени ( global price contracts)

15 Напомена: Наручилац је у обавези да наведену табелу припреми као саставни део тендерског досијеа.

16 Commission Decision C(2013) 1171 final repealing Decision C(2007) 2034 on the rules and procedures applicable to service, supply and works contracts financed by the general budget of the European Union for the purposes of cooperation with third countries.

17 http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

18 http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

19 http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

20 Communication and Visibility Guidelines Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme: http://www.ipacbc-bgrs.eu/upload/other/2013-8/PIM_Second_Call_version_3___August_2013___final.rar see Annex 10 Communication and Visibility Guidelines.pdf

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорна лица за садржај ове публикације су партнери на пројекту (општина Трговиште и општина Трн) и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма”.Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница