Београдски водовод и канализацијАСкачать 23.53 Kb.
Дата02.05.2016
Размер23.53 Kb.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈАЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317 Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 30.10.2014. године

www.bvk.rs

Служба за јавне набавке

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 820

Факс: 2069 550

e-mail: javne.nabavke@bvk.rsБрој 52540/1
Комисија за јавну набавку Свим заинтересованим лицима

поправка, еталонирањеа тахографа,

на годишњем нивоу

број јавне набавке: 103 НМВ/14


Предмет: Одговор на постављено питање од стране заинтересованог лица
На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број 103 НМВ/14, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје одговор на постављено питање од стране заинтересованог лица, које је заведено на архиви ЈКП БВК под бројем 52540 дана 29.10.2014. године:

„У конкурсној документацији за услуге поправке, еталонирања тахографа, на годишњем нивоу бр. 103 НМВ/14 наведени су тахографи „Actia 28“ за баждарење и сервисирање.

Према уредби и правилницима који регулишу ову област могу се баждарити само тахографи који имају сервисне пломбе са жигом произвођача тахографа или овлашћене радионице за тахографе. У републици Србији не постоји заступништво и овлашћени сервис произвођача тахографа „Actia “. То значи да ниједна радионица у Србији није у могућности да их баждари ако не поседују оригиналне пломбе произвођача тахографа или овлашћене радионице, такође ниједна радионица не може ни да их поправља јер не постоје радионице овлашћене за поправку наведеног модела тахографа.Све овлашћене радионице и овлашћења за поправку тахографа са жигом налазе се у табели на сајту Агенције за безбедност саобраћаја. Молим Вас да проверите наше наводе и уверите се да ниједна радионица у Републици Србији нема овлашћење(жиг) за поправку тахографа Actia 28. На жигу мора бити ознака Actia.У конкурсној документацији за јавну набавку 103 НМВ/14 у табели III –резервни делови, ставка Actia 28 наведена је поправка тахографа Actia 28.Молимо Вас да ову ставку избаците из конкурсне документације или је замените уградњом тахографа 1318 који одговара тахографу Actia 28 и може се сервисирати и баждарити. “
Одговор Наручиоца:

Наручилац нема сазнања да не постоји овлашћени сервис за баждарење и сервисирање тахографа „Actia 028“, тако да ће на отварању понуда видети да ли је та тврдња тачна. У складу са тим у табели III-резервни делови остаје позиција са деловима за тахографе „Actia 028“.Напомињемо да је на прошлогодишњем тендеру за исту набавку Наручилац од Понуђача на отварању понуда добио потврду издату од стране произвођача да је Понуђач овлашћени сервис за поправку и сервисирање тахографа „Actia 028“.


Комисија за јавну набавку број 103 НМВ/14


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница