Батыс Қазақстан облысы бойынша 2016 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегістраница10/10
Дата03.05.2016
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В

Волков Ф.......................................................................................................Г

Губашев Ш......................................................................................................Д

Даль В.............................................................................................................

Дауымов Е.................................................................................................

Досаханов Ә...................................................................................................Е

Ерғалиев Х..................................................................................................... Ержанова Ұ....................................................................................................

Ермұқанов Б.....................................................................................................

Есенғұлов Ғ......................................................................................................

Есқалиев Н..................................................................................................

Есламғалиұлы М........................................................................................Ж

Жаданов С........................................................................................................

Жәкеев С........................................................................................................

Жәңгір............................................................................................................

Жексенбаев Ш.................................................................................................

Жиганов Н...................................................................................................

Жоламанав М.................................................................................................

Жұмағазиев И................................................................................................

Жұмағалиева Ф..............................................................................................

Жұмағалиев З..................................................................................................

Жұманизов Б..................................................................................................

И

Ибрашев Х.....................................................................................................

Имашев Қ.......................................................................................................

Ишанов Х.......................................................................................................К

Карелин Г......................................................................................................... Карпов А........................................................................................................

Кәрімов М........................................................................................................

Коняхин И........................................................................................................ Коротин Е...................................................................................................

Көбейсінов К.................................................................................................

Крутков И......................................................................................................

Кульпин С......................................................................................................

Қ

Қабиғожин О...................................................................................................

Қайырғалиев С..............................................................................................

Қашқынбаев И...............................................................................................

Қожамұратова Л............................................................................................

Құлжабайұлы М............................................................................................

Құрашев А.....................................................................................................

Құрманғалиев Р..............................................................................................

Құспанова Р....................................................................................................

Л

Лұқпанов С....................................................................................................М

Маданова М.....................................................................................................

Майданов Қ................................................................................................

Макеев Л..........................................................................................................

Машканов Б...................................................................................................

Меңдіғалиев Н.................................................................................................

Мерәліұлы М...................................................................................................

Молдашев Қ...................................................................................................

Мусин Қ...........................................................................................................

Мұқамбетов Д...............................................................................................

Мұқаметқалиев Ф.........................................................................................

Мырзағалиев Ш............................................................................................Н

Нәбиуллин Ж..................................................................................................

Ниязов М.........................................................................................................

Нүрпейісов Д..................................................................................................О

Оразалыұлы С.................................................................................................Ө

Өтекешева М..............................................................................................П

Паллас П........................................................................................................

Плясунков И..................................................................................................

Попов В.....................................................................................................

Почиталин Е....................................................................................................

Р

Рамаев Ғ...........................................................................................................

Рахметов Қ.....................................................................................................

Рушковский В................................................................................................

Рычков Н........................................................................................................

С

Садықов С.......................................................................................................

Сары би..........................................................................................................

Сәрсенов М....................................................................................................

Сейтімов А.......................................................................................................

Столыпин А...................................................................................................

Стрижаченко А................................................................................................

Суров П..........................................................................................................

Сүндетов Ж....................................................................................................

Т

Тайманұлы И.................................................................................................

Танабаева С...........................................................................................

Тоқай Ғ...................................................................................................

Тоқтағанов А.................................................................................................

Төлеуғалиев Т...............................................................................................

Тілеков Ж......................................................................................................

Ф

Фурманов Д...................................................................................................Х

Хаймолдин Ғ.................................................................................................

Хасанов М.....................................................................................................

Хасанов Х........................................................................................................Ч

Чамчиян В......................................................................................................

Чурин Х..........................................................................................................

Ш

Шалабаев Б......................................................................................................

Шаляпин Ф......................................................................................................

Шапошников В..............................................................................................

Шәмелов Т.......................................................................................................

Штыб С..........................................................................................................Ы

Ығылманов Р...................................................................................................

Ықсанов М.......................................................................................................

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Абдрахманов Х..............................................................................................

Агелеуов Е................................................................................................

Айталиев Е.....................................................................................................

Айтиев А........................................................................................................

Акопян К........................................................................................................

Алекторов А..................................................................................................

Алесов Х........................................................................................................

Алипов С........................................................................................................

Артыгалиев Ш..........................................................................................

Ахметкалиев С..............................................................................................

Ахметов С......................................................................................................Б

Байбулатов А............................................................................................

Байгалиев К....................................................................................................

Баймаганбетов М...........................................................................................

Баймуканова Б..........................................................................................

Баймукашев Ю.............................................................................................. Балабасов К...................................................................................................

Басымов К......................................................................................................

Беисов Т....................................................................................................

Бергалиев Ы...................................................................................................

Бесалиев А.....................................................................................................

Биримжанов А...............................................................................................

Блинский А....................................................................................................

Бокеев Ш........................................................................................................

Борангалиулы Т............................................................................................

Борисюк А.....................................................................................................

Бородин Н......................................................................................................

Браун Э...........................................................................................................

Бядуля З..........................................................................................................В

Волков Ф........................................................................................................Г

Губашев Ш....................................................................................................Д

Даль В............................................................................................................

Дауымов Е................................................................................................

Досаханов А..................................................................................................Е

Ергалиев Х.....................................................................................................

Ержанова У....................................................................................................

Ермуканов Б..................................................................................................

Есенгулов Г...................................................................................................

Есламгалиулы М......................................................................................Ж

Жаданов С.....................................................................................................

Жакиев С........................................................................................................

Жангир...........................................................................................................

Жексенбаев Ш...............................................................................................

Жиганов Н.....................................................................................................

Жоламанов М................................................................................................

Жумагазиев И................................................................................................

Жумагалиев З................................................................................................

Жумагалиева Ф.............................................................................................

Жуманиязов Б..........................................................................................

И

Ибрашев Х....................................................................................................

Имашев К......................................................................................................

Искалиев Н...............................................................................................

Иксанов М.....................................................................................................

Ишанов Х.......................................................................................................К

Кабигожин О................................................................................................

Кайыргалиев С.............................................................................................

Карелин Г......................................................................................................

Каримов М....................................................................................................

Карпов А........................................................................................................

Кашкынбаев И...............................................................................................

Коняхин И......................................................................................................

Коротин Е.................................................................................................

Крутков И......................................................................................................

Кубейсинов К...........................................................................................

Кужамуратова Л............................................................................................

Кулжабаев М.................................................................................................

Кульпин С......................................................................................................

Курашев А......................................................................................................

Курмангалиев Р.............................................................................................

Куспанова Р...................................................................................................

Л

Лукпанов С.К.................................................................................................М

Маданова М...................................................................................................

Майданов К.С...........................................................................................

Макеев Л.В.....................................................................................................

Максимов С.В................................................................................................

Машканов Б.И...............................................................................................

Мендыгалиев Н.............................................................................................

Мералиев М...................................................................................................

Молдашев К...................................................................................................

Мусин К.........................................................................................................

Мухамбетов Д.Д............................................................................................

Мухамбеткалиев Ф........................................................................................

Мырзагалиев Ш.............................................................................................

Н

Набиуллин Ж............................................................................................

Ниязов М........................................................................................................

Нурмухамедов Г............................................................................................

Нурпеисова Д................................................................................................

П

Паллас П.С.....................................................................................................

Плясунков И.М..............................................................................................

Попов В.Я.................................................................................................

Почиталин Е.П..............................................................................................

Р

Рамаев Г.Г......................................................................................................

Рахметов К.....................................................................................................

Рушковский В.В............................................................................................

Рычков Н........................................................................................................

С

Садыков С.Б...................................................................................................

Сары би..........................................................................................................

Сарсенов М....................................................................................................

Сейтимов А....................................................................................................

Столыпин А...................................................................................................

Стрижаченко А.А..........................................................................................

Сундетов Ж....................................................................................................

Суров П.А......................................................................................................

Т

Тайманов И...............................................................................................

Танабаева С.Е...........................................................................................

Телеугалиев Т.М...........................................................................................

Тлеков Ж........................................................................................................

Токтаганов А.Е..............................................................................................

Тукай Г...........................................................................................................

У

Уразалиев С...................................................................................................

Утекешева М.К.........................................................................................

Ф

Фурманов Д.А...............................................................................................Х

Хаймолдин Г..................................................................................................

Хасанов М.Ш.................................................................................................

Хасанов Х.Х...................................................................................................Ч

Чамчиян В.Ш.................................................................................................

Чурин Х.Д......................................................................................................

Ш

Шалабаев Б.И................................................................................................

Шаляпин Ф.И................................................................................................

Шамелов Т.К.................................................................................................

Шапошников В..............................................................................................

Штыб С..........................................................................................................Ы

Ыгылманов Р.................................................................................................МАЗМҰНЫ
Құрастырушыдан................................................................................................
2016 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер................................
Айы мен күні белгісіз 2016 жылы аталып өтілетін және еске

алынатын күндер...............................................................................................


Айтулы күндерге қысқаша анықтамалар мен әдебиеттер тізімі...................
Есімдердің алфавиттік көрсеткіші...................................................................

СОДЕРЖАНИЕ
От составителя..................................................................................................
Знаменательные и памятные даты на 2016 год.............................................
Знаменательные даты, число и месяц которых не установлены..................
Краткие справки и список литературы к памятным датам...........................
Именной указатель...........................................................................................


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница