Барна Наталія Віталіївна – доцент, кандидат філософських наук Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії Викладає курсиСкачать 113.57 Kb.
Дата28.10.2016
Размер113.57 Kb.
Барна Наталія Віталіївна

доцент, кандидат філософських наук Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії
Викладає курси: „Іміджелогія”, „Культурологія”, „ПР–технології”, „Промислова естетика”, „Філософія науки”.

Досліджує проблеми: іміджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури, сучасні імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва.

Автор 25 науково-методичних праць, серед них 3 посібників із грифом МОН України (2007-2010 рр.), 1 монографії, 6 методичних розробок з курсів «Іміджелогія», «Культурологія», «ПР–технології», «Реклама», «Промислова естетика», «Філософія науки».

Список

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»Барни Наталії Віталіївни

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1

Іміджелогія

Посiбник

К.: В-во «Університет «Україна», 2007. – 217 с. (гриф МОНУ)

217
2

Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності

стаття

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Вип. ХV. – К.: Міленіум, 2005. – С. 114 – 119 (фахове видання)

6
3

Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва

стаття

Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85 (фахове видання)

5
4

Іміджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури

стаття

Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141 (фахове видання)

6
5

Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо-інформаційної діяльності

стаття

Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40 (фахове видання)

3
6

Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного

стаття

Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248 (фахове видання)

10
7

Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій

тези

Матеріали ІІ Міжнар. наук. практ. конф.WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) / Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17

2
8

Імідж і міфологічна свідомість

тези

Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) / Дніпр. держав. ун. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 18. – С. 13 – 15

3
9

Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України

тези

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»] (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114

3
10

Естетика імідж-образу: технології створення

тези

Матер. V всеукр. науково-практ. конф. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність»] (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: В-во «Ун-т «Україна», 2008. – С. 200 – 202

2
11

Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях

тези

Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»] (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57 – 59

3
12

Іміджелогія (НМКД)

методичнi рекомендації

К.: В-во «Університет «Україна», 2008. – 51 с.

51
13

Імідж лідера в інтегрованому середовищі

тези

Матер. V міжнар. науково-практ. конфер [«Актуальні проблеми навчання та виховання студентів із особливими потребами»] (Київ, 24-25 лист. 2004 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд.«Україна». – К.: В-во «Ун-т «Україна», 2004. – С. 27 – 28

2
14

Культурология как базовая интегративная основа професиональной підготовки специалистов

стаття

Матеріали І-ї міжнародної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (26-27 квітня 2002 р. – К.: ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». – С. 46 – 49

4
15.

Промислово-прикладна естетика

посібник

Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 204 с. (гриф МОНУ)

204

95


Лугуценко Т.В.

16.

Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз

стаття

Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231 (фахове видання)

14
17.

Стильові особливості конструювання імідж-образу

стаття

«Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 1-2(77). – С. 190 – 197 (фахове видання)

7
18.

Технології створення контактної телевізійної продукції

стаття

«Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39-44 (фахове видання)

6
19.

Спокуса як фактор впливу: історична ретроспектива та сучасний стан

стаття

Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 3. – С. 166 – 172 (фахове видання)

6
20.

Психологія кольору в друкованій рекламі

стаття

Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. – Вип. № 20(33). – С. 149 – 157 (фахове видання)

.
21.

Естетика іміджмейкінгу

монографія

Монографія. – К.: В-во «Університет «Україна», 2010. – 255 с.

255

200


Уланова С.I.

22.

Методичні вказівки до написання магістерської роботи

методичнi вказiвки

К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 30 с.

30

15


Ломачинська І.М.; Струтинська О.В.

23.

Преемственность культур как основная проблема теоретической культурологии

тези

Материалы ІІ-й международной конференции «Межкультурные коммуникации в контексте открытого диалога» (30 ноября 2009 г. – М.: МГУ. – С. 3 – 6

4
24.

ПР-технології (НМКД)

методичнi вказiвки

К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 48 с.

48
25.

Фiлософiя наукового пiзнання

Посiбник

Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 216 с. (гриф МОНУ)

216

80


Iсаєв В.Д., Лугуценко Т.В.

Барна Н.В. Культурология как базовая интегративная основа професиональной підготовки специалистов: Матеріали І-ї міжнародної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (26-27 квітня 2002 р. – К.: ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». – С. 46 – 49.

Барна Н.В. Імідж лідера в інтегрованому середовищі: Матер. V міжнар. науково-практ. конфер [«Актуальні проблеми навчання та виховання студентів із особливими потребами»] (Київ, 24-25 лист. 2004 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд.«Україна». – К.: В-во «Ун-т «Україна», 2004. – С. 27 – 28.

Барна Н.В. Імідж і міфологічна свідомість: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.–Том 18. – С. 13 – 15.

Барна Н.В. Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. [«WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17.

Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності [Текст] / Н.В. Барна //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. ХV. – С. 114 – 119.

Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури [Текст] / Н.В. Барна // Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141.

Барна Н.В. Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва [Текст] / Н.В. Барна // Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85.

Барна Н.В. Іміджелогія [Текст] / Н.В. Барна: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.

Барна Н.В. Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»], (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114.

Барна Н.В. Естетика імідж-образу: технології створення: Матер.V всеукр. науково-практ. конфер. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність.»], (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 200 – 202.

Барна Н.В. Іміджелогія (НМКД): методичнi рекомендації. - К.: В-во «Університет «Україна», 2008. – 51 с.

Барна Н.В. Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо – інформаційної діяльності [Текст] / Н.В. Барна // Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40.

Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231.

Барна Н.В. Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного. [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інституту філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248.

Барна Н.В. Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях: Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»], (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57– 59.

Барна Н.В. Методичні вказівки до написання магістерської роботи // У співавт. із Ломачинською І.М.; Струтинською О.В // К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 30 с.

Барна Н.В. Преемственность культур как основная проблема теоретической культурологи. Материалы ІІ-й международной конференции «Межкультурные коммуникации в контексте открытого диалога» (30 ноября 2009 г. – М.: МГУ. – С. 3 – 6.

Барна Н.В. Промислово-прикладна естетика: посібник // У саівавт. з Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 204 с. (гриф МОНУ).

Барна Н.В. ПР-технології (НМКД): методичнi вказівки. – К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 48 с.

Барна Н.В. Психологія кольору в друкованій рекламі. Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. – Вип. № 20(33). – С. 149 – 157 (фахове видання).

Барна Н.В. Спокуса як фактор впливу: історична ретроспектива та сучасний стан. - Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 3. – С. 166 – 172 (фахове видання).

Барна Н.В. Стильові особливості конструювання імідж-образу. - «Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 1-2(77). – С. 190 – 197 (фахове видання).

Барна Н.В. Технології створення контактної телевізійної продукції. - «Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39-44 (фахове видання).Барна Н.В. Естетика іміджмейкінгу. Монографія // У співавт. із Улановою С.I. – К.: В-во «Університет «Україна», 2010. – 255 с.

Барна Н.В. Фiлософiя наукового пiзнання: посібник // У співавт. із Iсаєвим В.Д., Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 216 с. (гриф МОНУ).


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница