Қазақстан Республикасының 2017 жылы аталып өтілетін және еске алынатынСкачать 189.49 Kb.
Дата04.05.2016
Размер189.49 Kb.
Қазақстан Республикасының

2017 жылы аталып өтілетін және еске алынатын

күндері
қаңтар
5 қаңтар - әнші, Қазақстанның халық артисі, Өзбекстанның еңбек сіңірген

мәдениет қайраткері Нұрғали Нүсіпжановтың туғанына 80 жыл

(1937)
16 қаңтар - «Леніншіл жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінің тұңғыш рет

жарыққа шыққанына 95 жыл (1922)


17 қаңтар - жазушы, әдебиеттанушы Эрнест Ғаббасовтың туғанына 80 жыл

(1937)
ақпан


1 ақпан - М.Әуезовтың «Еңлік-Кебек» пьесасының Абай ауылында

қойылғанына 100 жыл (1917)


21 ақпан - актриса, КСРО және КазССР-нің халық артисі, профессор

Хадиша Бөкееваның туғанына 100 жыл (1917-2011)


наурыз
4 наурыз - Қазақстанда зағиптар және көздері нашар көретін азаматтардың

қоғамының құрылғанына 80 жыл (1937)


6 наурыз - опера және эстрада әншісі, Қазақстанның халық артисі Зейнеп

Қойшыбаеваның туғанына 80 жыл (1937-2002)


8 наурыз - ақын, Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты Төлеген

Айбергеновтың туғанына 80 жыл (1937-1967)


9 наурыз -жазушы Елубай Смағұлдың туғанына 70 жыл (1947)
11 наурыз - композитор,Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері

Бақытжан Байқадамовтың туғанына 100 жыл (1917-1977)


23 наурыз - әдебиеттанушы, сыншы, ҚР ҰҒА академигі, филология

ғылымының докторы, профессор, Қазақстан және Қырғызстан

ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Серік Смайылұлы

Қирабаевтың туғанына 90 жыл (1927)


сәуір
1 сәуір - қазақстандық орыс жазушысы, Қазақстанның халық жазушысы

Иван Павлович Щеголихиннің туғанына 90 жыл (1927- 2010)


мамыр
1 мамыр - жазушы, сыншы Сағат Әшімбаевтың туғанына 70 жыл

(1947-1991)


8 мамыр - театр және кино актері, режиссер, Кеңестер одағының және

Казақстанның халық артисі Асаналы Әшімовтың туғанына

80 жыл (1937)
9 мамыр - ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері,

Қазақстанның халық ақыны Әлімқұл Жамбыловтың туғанына

90 жыл (1927)

маусым
7 маусым - жазушы, ақын Иран-Ғайып (Оразбаев Иранбек) Әбітайұлының

туғанына 70 жыл (1947)
13 маусым - ақын, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

Нұрлан Мырқасымұлы Оразбаевтың (Оразалин) туғанына

70 жыл (1947)
15 маусым - дирижер, КСРО және КазССР-нің халық артисі Шамгон

Қажығалиевтың туғанына 90 жыл (1927-2015)


20 маусым - Мектеп (Рауан) б аспасының құрылғанына 70 жыл (1947)
шілде
19 шілде - Қазақстанның Ұлттық Мемлекеттік кітап палатасының

құрылғанына 80 жыл (1937)


20 шілде - жазушы, ақын, драматург Аманжол Шәмкеновтың туғанына

90 жыл (1927-2004)


тамыз
10 тамыз - мемлекет қайраткері, Соц.Еңбек Ері Байкен Әшімовтың

туғанына 100 жыл (1917-2010)

қыркүйек
2 қыркүйек - опера әншісі, Қазақстанның халық артисі Мұрат Хасенұлы

Мұсабаевтың туғанына 80 жыл (1937-1993)


16 қыркүйек - ақын, аудармашы Қайрат Жұмағалиевтің туғанына

80 жыл (1937)


28 қыркүйек - жазушы, қазақ әдебиетінің көрнекті классигі, академик,

ғалым Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл

(1897-1961)
қазан
15 қазан - жазушы, драматург, Қазақстанның халық жазушысы Әлжаппар

Әбішевтің туғанына 110 жыл (1907-2001)


қараша
1 қараша - опера әншісі, актриса, КазССР-нің халық артисі Шабал

Бейсекованың туғанына 100 жыл (1917-1997)


5 қараша - қазақтың халық артисі Мүлік Сүртібаевтың туғанына 100 жыл

(1917-1997)


8 қараша - әнші, опера әншісі, Қазақстанның халық артисі Бақыт

Әшімованың туғанына 80 жыл (1937)


11 қараша - актриса, көркемсөз оқушы, КазССР-нің халық артисі, «Гүлдер»

ансамблі мен Қазақ циркінің негізін қалап, ұйымдастырушылар-

дың бірі Гүлжиһан Ғалиеваның туғанына 100 жыл (1917-1982)
желтоқсан
2 желтоқсан - композитор, музыкатанушы, педагог, КСРО және КазССР

халық артисі, профессор Ғазиза Ахметқызы Жұбанованың

туғанына 90 жыл (1927-1993)
4 желтоқсан - қобызшы, КазССР-нің халық артисі Гүлнәфис

Баязитованың туғанына 100 жыл (1917-1987)


12 желтоқсан - жазушы, әдебиеттанушы, Қазақстанның халық жазушысы,

ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымының докторы,

профессор Зейнолла Қабдоловтың туғанына 90 жыл

(1927-2006)

23 желтоқсан - композитор, Қазақстанның халық артисі Мыңжасар

Маңғытаевтың туғанына 80 жыл (1937-2011)


26 желтоқсан - жазушы, ақын, Қазақ ССР-нің халық жазушысы Дихан

Әбілевтің туғанына 110 жыл (1907-2003)


29 желтоқсан - Қазақстан халық артисі, домбырашы Мағауия Хамзиннің

туғанына 90 жыл (1927-2000)


Айы мен күні белгісіз аталып өтілетін және еске

алынатын күндерінің тізбегі
Төле би Әлібекұлы – туғанына 360 жыл, ақын, қазақ халқының биі
Бөкей хан – туғанына 280 жыл, сұлтан, хан
Есет батыр – туғанына 350 жыл, Бөгенбай батырдың үзенгілесі
Календарь

знаменательных и памятных дат Казахстана

на 2017 год
январь
5 января - 80 лет со дня рождения певца, народного артиста Казахстана,

заслуженного деятеля культуры Узбекистана Нургали

Нусупжанова (1937)
16 января - 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Ленинская смена»

(ныне «Жас Алаш») (1922)


17 января - 80 лет со дня рождения казахского писателя, литературоведа-

критика Энгельса Габбасова (1937)


февраль
21 февраля - 100 лет со дня рождения артистке театра и кино, народной

артистке СССР и КазССР, профессору Хадише Букеевой

(1917-2011)

март
4 марта - 80 лет со дня основания Казахского общества слепых (КОС)

(1937)

6 марта - 80 лет со дня рождения оперной и эстрадной певицы, народнойартистки Казахстана Зейнеп Койшыбаевой (1937-2002)
8 марта - 80 лет со дня рождения казахского поэта Толегена Айбергенова

(1937-1967)


9 марта - 70 лет со дня рождения писателя Елубая Смагулова (1947)
11 марта - 100 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля

искусств КазССР Бахытжана Байкадамова (1917-1977)


23 марта - 90 лет со дня рождения литературоведа, критика, чл.-кор.АПН

СССР, академика НАН РК, заслуженного деятеля науки

Казахстана и Кыргызстана, доктора филологических наук,

профессора Серика Смаиловича Кирабаева (1927)


апрель
1 апреля - 100 лет со дня постановки в ауле Абая пьесы «Енлик-Кебек»

М.Ауэзова (1917)


1 апреля - 90 лет со дня рождения народного писателя Казахстана Ивана

Павловича Щеголихина (1927-2010)


май
1 мая - 70 лет со дня рождения писателя, литературного критика Сагата

Ашимбаева (1947-1991)


8 мая - 80 лет со дня рождения актера театра и кино, режиссера,

народного артиста СССР и КазССР Асанали Ашимова (1937)


9 мая - 90 лет со дня рождения акына-импровизатора, народного акына

Казахстана Алимкула Жамбылова (1927)


июнь
7 июня - 70 лет со дня рождения писателя, поэта Иран-Гайыпа (Оразбаев

Иранбек) (1947)


13 июня - 70 лет со дня рождения поэта, драматурга, заслуженного

деятеля Казахстана Нурлана Оразалина (Оразалиев) (1947)


15 июня - 90 лет со дня рождения дирижера, народного артиста СССР и

Каз ССР, профессора Шамгона Кажгалиева (1927-2015)


20 июня - 70 лет со дня основания издательства «Мектеп» (ныне Рауан)

(1947)


июль
19 июля - 80 лет со дня основания Национальной государственной

книжной палаты Республики Казахстан (1937)


20 июля - 90 лет со дня рождения писателя, драматурга, журналиста

Аманжола Шамкенова (1927-2004)


август
10 августа - 100 лет со дня рождения государственного деятеля, Героя

Социалистического труда Байкена Ашимова (1917-2010)


сентябрь
2 сентября - 80 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста

Казахстана Мурата Мусабаева (1937-1993)


16 сентября - 80 лет со дня рождения поэта Кайрата Жумагалиева (1937)
28 сентября - 120 лет со дня рождения ученого, писателя Казахстана Мухтара

Омархановича Ауэзова (1897-1961)


октябрь
15 октября - 110 лет со дня рождения писателя, драматурга, народного

писателя Казахстана Альжаппара Абишева (1907-2001)


ноябрь
1 ноября - 100 лет со дня рождения певицы, Народной артистки Казахстана

Шабал Бейсековой (1917-1997)


8 ноября - 80 лет со дня рождения оперной певицы, народной артистки

Казахстана Бахыт Ашимовой (1937)


11 ноября - 100 лет со дня рождения артистки театра, чтеца, народной

артистки КазССР Гульжихан Галиевой (1917-1982)

декабрь
2 декабря - 90 лет со дня рождения композитора, музыковеда, педагога,

народной артистки СССР и КазССР, профессора Газизы

Жубановой (1927-1993)
4 декабря - 100 лет со дня рождения кобызистке, народной артистке

КазССР Гульнафис Баязитовой (1917-1987)


12 декабря - 90 лет со дня рождения литературоведа, народного писателя

Казахстана, академика НАН РК, доктора филологических наук,

профессора Зейнуллы Кабдолова (1927-2006)
23 декабря - 80 лет со дня рождения композитора Мынжасара Мангитаева

(1937-2011)


29 декабря - 90 лет со дня рождения народного артиста Казахстана,

домбриста Магауи Хамзина (1927-2000)Знаменательные даты, число и месяц которых

не установлены
350 лет со дня рождения соратника Богенбай батыра Есет батыра
300 лет со дня рождения военачальника Абылай хана Байгозы батыра
280 лет со дня рождения султана, хана Бокей хана

Знаменательные даты на 2017 год

по ближнему и дальнему зарубежью
январь
2 января - 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера

Милия Алексеевича Балакирева (1837-1910)


3 января - 110 лет со дня рождения советского ученого, конструктора

ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева

(1907-1966)
14 января - 190 лет со дня рождения русского географа, статистика,

общественного деятеля Петра Петровича Семенова-

Тяншанского (1827-1914)
16 января - 150 лет со дня рождения русского писателя, переводчика,

литературоведа Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945)


28 января - 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина

Петровича Катаева (1897- 1986)


31 января - 220 лет со дня рождения австрийского композитора Франца

Шуберта (1797-1828)


февраль
25 февраля - 310 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло

Гольдони (1707-1793)


27 февраля - 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Лонгфелло

(1807-1882)

март
6 марта - 80 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР,

общественного деятеля Валентины Николаевны Терешковой

(1937)
15 марта - 80 лет со дня рождения писателя Валентина Григорьевича

Распутина (1937)

апрель
10 апреля - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны

Ахмадулиной (1937 - 2010)


22 апреля - 110 лет со дня рождения русского писателя Ивана Антоновича

Ефремова (1907-1972)


25 апреля - 110 лет со дня рождения русского композитора Василия

Павловича Соловьева-Седого (1907-1979)


май
28 мая - 140 лет со дня рождения русского поэта Максимилиана

Александровича Волошина (1877-1932)


июнь
8 июня - 180 лет со дня рождения русского художника Ивана

Николаевича Крамского (1837-1887)


22 июня - 80 лет со дня рождения российского библиотековеда, педагога

Эдуарда Рубеновича Сукиасяна (1937)


25 июня - 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения

Александровича Тарковского (1907-1989)


июль
4 июля - 210 лет со дня рождения национального героя Италии Джузеппе

Гарибальди (1807-1882)


29 июля - 200 лет со дня рождения русского художника Ивана

Константиновича Айвазовского (1817-1900)


31 июля - 80 лет со дня рождения эстрадной певицы Эдиты

Станиславовны Пьехи (1937)


август
7 августа - 70 лет со дня рождения украинской эст радной певицы Софии

Михайловны Ротару (1947)


14 августа - 150 лет со дня рождения английского писателя Джона

Голсуорси (1867-1933)


сентябрь
5 сентября - 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга

Алексея Константиновича Толстого (1817-1875)

11 сентября - 80 лет со дня рождения российского певца Иосифа Давыдовича

Кобзона (1937)


17 сентября - 160 лет со дня рождения русского конструктора космической

техники Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)


25 сентября - 120 лет со дня рождения американского писателя Уильяма

Фолкнера (1897-1962)


октябрь
3 октября - 120 лет со дня рождения французского писателя, поэта Луи

Арагона (1897-1982)


9 октября - 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де

Сервантеса Сааведра (1547-1616)


15 октября - 120 лет со дня рождения русского питсателя Ильи Ильфа (Илья

Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937)


ноябрь
10 ноября - 130 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга

(1887-1968)


11 ноября - 100 лет со дня рождения балкарского поэта, педагога Кайсына

Шуваевича Кулиева (1917-1985)


14 ноября - 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анна

Эмилия Линдгрен (1907-2002)


30 ноября - 350 со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта

(1667-1745)


декабрь
13 декабря - 220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне

(1797-1856)
Қазақстан жазушыларының мерейтой кітаптары
30 жыл
Иван Шухов «Пресновские страницы» - өмірбаяндық топтамасы
Берқайыр Аманшин «Махамбеттің тағдыры» - роман
Әлжаппар Әбішев «Сәкен аманаты» - пьеса
Күләш Ахметова «Арғымақтар даласы» - өлеңдер жинағы
Иран-Ғайып (Оразбаев) «Дүниежарық» - жыр кітабы
Сәкен Жүнісов «Заманай мен Аманай» - повесть
Мұзафар Әлімбаев «Сүймеген жүрек семеді» жыр жинағы
Қалижан Бекхожин «Кешкі жаңғырық»
35 жыл
Морис Симашко «Колокол» («Қоңырау») – тарихи роман
Ғафу Қайырбеков «Маңғыстау маңғаздары» - жыр жинағы
Қасым Аманжолов «Ақын өлімі туралы аңыз» - өлеңдер
Иранбек Оразбаев «Өмір-Өлең» - өлеңдер
Қалмұқан Исабаев «Жолдас комендант» - роман
Софы Сматаев «Алғашқы асу» - жыр жинағы
Нұрсұлтан Әлімқұлов «Баспалдақтар» - поэмалар
45 жыл
Ілияс Есенберлин «Алтын құс» - роман
Олжас Сүлейменов «Атамекен» (қазақ тіліне аударған Қадыр Мырзалиев)
Кемел Тоқаев «Түнде атылған оқ» - детективтік повесть
Ақселеу Сейдімбеков «Ақиық» - әңгіме
Сайын Мұратбеков «Жабайы алма» - әңгіме
Шерхан Мұртаза «41 –жылғы келіншек» - повесть
50 жыл
Өтебай Қанахин «Дәмелі» - роман
Зейін Шашкин «Доктор Дарханов» - роман
Оспанхан Әубәкіров «Бытпылдақ» - өлеңдер жинағы
Тайыр Жароков «Тау жырлайды» - өлеңдер
60 жыл
Хамза Есенжанов «Ақ Жайық» роман
Мұзафар Әлімбаев «Қарағанды жырлары» - повесть
Ғабиден Мұстафин «Қарағанды» - роман
70 жыл
Хамит Ерғалиев «Әке сыры» - өлеңдер
Мәриям Хакімжанова «Мәншүк» - поэма
Мәлік Ғабдуллин «Менің майдандас достарым» - әңгімелер
75 жыл
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» («Абай» атты бірінші кітабы) – роман-эпопея
80 жыл
Диқан-баба Әбілев «Шалқыма», «Бармақ» - поэмалар
Жамбыл Жабаевтың шығармалар жинағы
Ілияс Жансүгіров «Құлагер» - поэма
Тайыр Жароков «Тасқын» - поэма
95 жыл
Сәкен Сейфуллин «Асау тұлпар» - өлеңдер
Бейімбет Майлин «Күлпаш» - әңгіме
100 жыл
Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкір оый» - өлеңдер
Сәкен Сейфуллин «Бақыт долында» - пьеса
Мұхтар Әуезов «»Еңлік-Кебек» - пьеса
140 жыл
Шәкәрім Құдайбердіұлы «»Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық - өлеңдер

Книги-юбиляры писателей ближнего и дальнего зарубежья
50 лет
А.Алексин «А тем временем где-то...» - повесть
В.Катаев «Святой колодец», «Трава забвения» - мемуары
Б.Окуджава «Март великодушный» - сборник
В.Распутин «Деньги для Марии» - повесть
60 лет
М.Шолохов «Судьба человека» - рассказ
Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго» - роман
У.Фолкнер «Город» - роман
И.А.Ефремов «Туманность Андромеды» - роман
Агата Кристи «В 4:50 из Паддингтона» - детективный роман


70 лет
Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке» - повесть
Т.Драйзер «Стоик» - роман
А.Камю «Чума» - роман
Томас Манн «Доктор Фаустус»- роман
80 лет
Агата Кристи «Смерть на Ниле» - роман
К.Паустовский «Созвездие гончих псов» - повести
Сомерсет Моэм «Театр» - роман
90 лет
М.Булгаков «Белая гвардия» - роман
А.Беляев «Над бездной» - фантастическая повесть
Марсель Пруст «В поисках утраченного времени» - роман
Франц Кафка «Америка» - притчеобразный роман
Герман Гессе «Степной волк» - роман
Гилберт Китт Честертон «Возвращение Дон Кихота» - роман
Ю.К.Олеша «Зависть» - роман
А.П.Платонова «Епифанские шлюзы» - повесть
Ю.Н.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара» - роман
А.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» - научно-фантастический роман

110 лет
А.А.Ахматова «Белая стая» - сборник стихов
К.Д.Бальмонт «Сонеты солнца, меда и луны» - поэтический сборник
А.А.Блок «Снежная маска» - стихотворения
Ф.Сологуб «Мелкий вес» - роман
Ромен Роллан «Жизнь Микеланджело» - серия биографии великих людей
120 лет
Этель Лилиан Войнич «Овод» - роман
Герберт Уэллс «Человек-невидимка» - фантастический роман
Джордж Бернард Шоу «Ученик дьявола» - пьеса
140 лет
Л.Н.Толстой «Анна Каренина» - роман
И.С.Тургенев «Новь» - роман
150 лет
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» - роман
И.С.Тургенев «Дым» - роман
В.В.Крестовский «Петербургские трущобы» - роман
Генрик Ибсен «Пер Гюнт» - поэма
160 лет
Гюстав Флобер «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» - роман
Чарльз Диккенс «Крошка Доррит» - роман

170 лет
И.А.Гончаров «Обыкновенная история» - роман
Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» - роман
И.С.Тургенев «Записки охотника» -повесть
190 лет
Фенимор Купер «Прерия» - роман
Генрих Гейне «Книга песен» - стихи
Вальтер Скотт «Жизнь Напалеона Бонапарта» - исторический труд
Томас Мур «Песни народов» - цикл стихов

Қазақстан Республикасының

Ұлттық мерекесі

Национальный праздник Республики Казахстан
16-17 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні.

День НезависимостиҚазақстан Республикасының Мемлекеттік мерекелері

Государственные праздники РК
1-2 қаңтар – Жаңа жыл. Новый год
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні. Международный женский день
22 наурыз - Наурыз мерекесі. Праздник «Наурыз»
1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі мен ынтымақтас күні

День единства и солидарности народов Казахстана


9 мамыр - Жеңіс күні. День Победы
6 шілде - Астана күні. День столицы
30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституция күні

День Конституции Республики Казахстан


1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті күні.

День первого Президента Республики Казахстан


Қазақстан Республикасындағы кәсіптік

және өзге де мерекелер

Профессиональные и иные праздники

Республики Казахстан
Сәуір айының бірінші жексенбісі – геологтар күні. Первое воскресенье апреля – день геолога.
12 сәуір - Ғалымдар күні. День работников науки.
7 мамыр - Отан қорғаушылар күні. День защитников Отечества
31 мамыр – Саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын еске алу күні.

День памяти жертв политических репрессий


4 маусым – Қазақстан Республикасының рәміздері күні.

День государственных символов Республики Казахстан


5 маусым – Экологтар күні. День эколога
23 маусым – Полиция күні. День полиции
2 шілде – Дипломаттар қызметкерлерінің күні. День дипломатического работника
Маусым айының үшінші жексенбісі - третье воскресенье июня –

Медицина қызметкері күні. День медицинского работника


Маусымның соңғы жексенбісі - последнее воскресенье июня –

Баспасөз, ТВ және радио күні. День печати, ТВ и радио


Шілденің үшінші жексенбісі - третье воскресенье июля –

Металлург күні. День металлурга


Тамыздың бірінші жексенбісі - первое воскресенье августа –

Көлік және байланыс қызметкерлері күні. День работников транспорта и связи


Тамыздың екінші жексенбісі - второе воскресенье августа –

Құрылысшы күні. День строителя


Тамыздың үшінші жексенбісі - третье воскресенье августа –

Спорт күні. День спорта


Тамыздың соңғы жексенбісі - последнее воскресенье августа –

Шахтер күні. День шахтера


1 қыркүйек - Білім күні. День знаний
қыркүйектің бірінші жексенбісі - первое воскресенье сентября –

Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні. День работников нефтегазового комплекса


8 қыркүйек – Отбасы күні. День семьи
Қыркүйектің үшінші жексенбісі - третье воскресенье сентября –

Қазақстан Республикасы халықаралық тілдері күні. День языков народов Республики Казахстан


Қыркүйектің соңғы жексенбісі – последнее воскресенье сентября – Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. День работников культуры и искусства
1 қазан – Халықаралық егде адамдар күні. День пожилых людей
5 қазан - Алматы қаласы күні. День города Алматы

Қазанның бірінші жексенбісі - первое воскресенье октября –

Мұғалімдер күні. День учителя
15 қараша – Ұлттық валюта – теңге күні. День национальной валюты – тенге
қарашаның үшінші жексенбісі - третье воскресенье ноября –

Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні. День работников сельского хозяйства


Желтоқсанның үшінші жексенбісі - третье воскресенье декабря –

Энергетик күні. День энергетика


Бүкіләлемдік және халықаралық мерекелер

Всемирные и международные праздники
25 января - День российского студенчества. Татьянин день
14 февраля – День Святого Валентина; День влюбленных
3 марта - Всемирный день писателя

21 марта - Всемирный день Земли

Всемирный день поэзии

27 марта - Международный день театра


1 апреля - День смеха

Международный день птиц

2 апреля - Международный день детской книги

12 апреля – День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики

7 апреля - Всемирный день здоровья

15 апреля - Всемирный день культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права

24 апреля - Международный день солидарности молодежи
1 мая - Праздник весны и труда

3 мая - День Солнца

15 мая - Международный день семьи

18 мая - Международный день музеев

24 мая - День славянской письменности и культуры

27 мая - Общероссийский день библиотек

31 мая - Всемирный день культуры; Всемирный день без табака
1 июня - Международный день защиты детей

5 июня - Всемирный день окружающей среды

23 июня - Международный Олимпийский день

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией

27 июня - День молодежи
1 октября - Международный день пожилых людей

5 октября - Международный день учителя

23 октября - Международный день школьных библиотек
10 ноября - Всемирный день молодежи

16 ноября – Международный день толерантности

17 ноября – Всемирный день студентов
10 декабря - День прав человека
Діни мерекелер
7 қаңтар – демалыс күні - «Рождество мейрамы

Белгіленген кестеге сәйкес «Құрбан айт» - демалыс күн.

Мазмұны. Содержание
Қазақстанның 2017 жылы аталып өтілетін

және еске алынатын күндерінің тізбегі 1 бет


2017 жылы аталынатын айы мен күні белгісіз

тарихи оқиғалар 4


Основные знаменательные и памятные даты

Республики Казахстан на 2017 год 5


Знаменательные даты, число и месяц которых

не установлены 8


Знаменательные и памятные даты ближнего и

дальнего зарубежья на 2017 год 9


Знаменательные даты, число и месяц которых

не установлены 12


Знаменательные даты исторических событий 13
Қазақстан жазушыларының мерейтой кітаптары 14
Книги-юбиляры писателей и поэтов ближнего и

дальнего зарубежья 16


Қазақстан Республикасы ұлттық мерекесі.

Национальный праздник Республии Казахстан 19


Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелері.

Государственные праздники Республики Казахстан 19


Қазақстан Республикасының кәсіптік және өзге

де мерекелер. Профессиональные и иные праздники

Республики Казахстан 19
Всемирные и международные праздники 21

Діни мерекелер


Құрастырушы. Составитель: С.А.Момбаева – кітапхананы дамыту және

әдістемелік жұмыс бөлімінің кеңесшісі


Редакторы: Г.С.Сапақова – Жамбыл атындағы

Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасыныңдиректоры


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница