Автоматизований переклад з флективних мов на жестову мовуСкачать 17.37 Kb.
Дата28.10.2016
Размер17.37 Kb.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД З ФЛЕКТИВНИХ МОВ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

1Бармак Олександр Володимирович

2Крак Юрій Васильович

1Романишин Сергій Олександрович

1Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна

2Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, ,Київ, Україна

{alexander.barmak, yuri.krak}@gmail.com
В доповіді висвітлюється проблема автоматизованого перекладу з флективних вербальних мов на жестову мову (ЖМ). Проблеми, що виникають при побудові систем автоматизованого перекладу довільного тексту в ЖМ пропонується звести до знаходження взаємно однозначних пар конструкцій вербальної і ЖМ, які передають зміст інформації. Для реалізації автоматизованого перекладу будемо припускати, що можливо подати пари: речення на вербальній мові - аналог на ЖМ у вигляді деяких узагальнених конструкцій, побудованих, зокрема, на простих реченнях. Для даних пар, зафіксувавши порядок слів у реченні, побудуємо деяке узагальнення, у якому замість конкретних слів у реченні будуть виписані множини слів, які можуть використовуватися на цих зафіксованих місцях. Таким чином буде отриманий список узагальнених граматичних конструкцій для перекладу.

Слова вхідної флективної мови моделюються у вигляді комбінації двох складових: незмінної (квазіоснови) та змінної (квазіфлексії). Множина слів флективної мови подається як множина параметрів слова, що складається з множини всіх можливих закінчень слів; номера позиції у слові-інфінітиві, з якої починається конкатенуватися квазіфлексія; множини параметрів словозміни слів флективної мови та множини слів-інфінітивів флективної мови. Інфологічна модель для ЖМ є простішою, оскільки у ній відсутня словозміна. Множина жестів класифікується по темах, в яких вони використовуються та частинах мови, до яких вони відносяться.Для отримання відношень між словами української мови та їх жестами-аналогами, та для дослідження механізму відповідностей між граматичним конструкціями флективної та жестової мов запропоновано технологію у якій реченню флективної мови ставиться у відповідність жестове речення. Для перевірки запропонованої технології, було введено словник української та жестової мов, отримано множину з 2 млн. слів української мови та 3200 жестів. Було використано множину з 10 тис. речень, взятих з програми вивчення української жестової мови для спеціалізованих шкіл. У результаті було отримано 293 узагальнених конструкцій перекладу, що забезпечують автоматизований переклад даної множини речень, що свідчить про ефективність запропонованого підходу.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница