Анализација на дан 12. 09. 2011. год



Скачать 114.8 Kb.
Дата28.10.2016
Размер114.8 Kb.
Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.09.2011.год.



Сектор за одржавање водоводних мрежа


Р.

б.

Место интервенције

Датум

Статус радова




Барич, Београдска

(препакован повез, распланирана земља, направљен канал)



11.09.2011.

Завршени радови



Мала Моштаница, Шарчевића крај 47

(замењен водомер)



11.09.2011.

Завршени радови



Барич, Обреновачки пут 136

11.09.2011.

Завршени радови



Мислођин, Осовље 240

11.09.2011.

Завршени радови



Обреновац, Ђачког батаљона 54

12.09.2011.

Радови у току



Обреновац, Ђачког батаљона код скретања за Потића воће

12.09.2011.

Радови у току



Скела, 56 родољуба 256а

12.09.2011.

Радови у току



Јасенак, 157а

12.09.2011.

Радови у току



Барич, Београдска 9ц

12.09.2011.

Радови у току



Звечка, Браће Јоксића 150

12.09.2011.

Радови у току



Барич, Обреновачки пут 178

12.09.2011.

Радови у току





Сектор за одржавање канализационих мрежа


Р.

б.

Место интервенције

Датум

Статус радова




Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 23а

11.09.2011.

Завршени радови



Црпљење септичких јама: /

11.09.2011.

Завршени радови



Испирање и чишћење гајгер сливника: /

11.09.2011.

Завршени радови



Испирање фекалне канализације: /

12.09.2011.

Завршени радови



ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе

11.09.2011.

Завршени радови



ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци

11.09.2011.

Завршени радови



ФЦС Забрежје: редовни обиласци

11.09.2011.

Завршени радови



ФЦС Колубара: редовни обиласци, ресетована решетка

11.09.2011.

Завршени радови



ФЦС Војска: редовни обиласци

11.09.2011.

Завршени радови



Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно

(0800, 1300, 1700, 2100)

12.09.2011.

Радови у току




Сектор за прикључке и искључења

(замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама


Р.

б.

Место интервенције

Датум

Статус радова




Ратари, Ратарска 27в

12.09.2011.

Радови у току



Скела, 56 родољуба 261б

12.09.2011.

Радови у току



Обреновац, Вука Караџића 43, Војводе Мишића 204 и 208, Книнска 8, немањина 75 и 79, Момчила Мује Калајџића 72, Рваћанска, Здравковићева 7, Милоша Обреновића

12.09.2011.

Радови у току



Барич, Милисава Чамџије 29б, Обреновачки пут 100

12.09.2011.

Радови у току



Мала Моштаница, Моштаничка 170

12.09.2011.

Радови у току



Јасенак, бб

12.09.2011.

Радови у току



Дражевац, бб

12.09.2011.

Радови у току



Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе

12.09.2011.

Радови у току




Служба наплате, рекламација и водочитања


Р.

б.

Место интервенције

Датум

Статус радова


1.

Очитавања водомера: Мислођин, Уровци, Звечка, Обреновац, прва и друга зона

12.09.2011.

Радови у току





Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему


Р.

б.

Место интервенције

Датум

Статус радова


1.

Рвати,

санација цевовода и прикључака

извођач WETRIKOM doo Београд


12.09.2011.

Радови завршени,

остало да се изврши асфалтирање



2.

Барич, Београдска улица

санација цевовода и прикључака

извођач Предузеће Алексић доо Уб


12.09.2011.

Радови завршени,

остало да се изврши асфалтирање



3.

Баљевац, изградња примарне водоводне мреже

извођач Предузеће Алексић доо Уб



12.09.2011.

Радови у току

4.

Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода

извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац



12.09.2011.

Радови у току

5.

Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу

извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац



12.09.2011.

Радови у току



Фабрика воде Барич


h

14h

22h

7h

Q (Барич)

78


70

73


Q (Наменска)

4.8

8.6

5.4

P

6.4

6.4

6.4

Q мах 2200

86+4.8

P

6.4

Q мин 0600

71+4.8

P

6.4

квалитет воде

мутноћа (NTU)

0.11

0,10

0,10

Резидуал хлора

mg/l

0,70

0,70

0,70

Радови


Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система.




Фабрика воде Забрежје


h

14h

22h

7h

Q (дистрибуирано)

264


155

260


p

6.0


5.3

6.0


Q Ø 400

105

3.7

100

Q Ø 250

34

19

34

Q Ø 600

125

99

126

Q Ø 300

0

0

0

Q (l/s)

Pu (bar)

Pi (bar)

Френки


22

6

7.2

Дом


19

2.5

7.2

Павловића крај


18

4.8

8.2

Брђански крај










ТЕНТ










Ушће










Грабовац










Резервоари


(m)

Забрежје

3.55

3.55

3.54

Мислођин

2.04

0.58

2.97

квалитет воде

мутноћа (NTU)

0,21

0,23

0,20

Резидуал хлора

mg/l

0,5

0,5

0,5

Радови


Узимање узорака и контрола параметара воде.

Редовно дежурство.

Мерење и контрола рада изворишта.



Обилазак пумпних станица висинских зона.

Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6.

Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“.


Обрадила: Славица Филић


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница