Анализ на възможностите за инвестиции на територията на общините Крушари и ТервелСкачать 129.08 Kb.
Дата08.05.2016
Размер129.08 Kb.


Анализ на възможностите за инвестиции на територията на общините Крушари и Тервел
Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. Възможността за развитие на общините Крушари и Тервел като център на алтернативния туризъм в региона благоприятства привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма.

 • Привличане на туристопоток от летуващи по Северното Черноморие

Общините Крушари и Тервел осигуряват сигурна връзка между Дунав и Черно море. Сезонността на предлаганите туристически продукти по Черноморието е проблем, който може да се преодолее със създаването на регионален туристически продукт. Регионът на Северното Черноморие привлича сериозен обем от инвестиции. Пример в това отношение са двата комплекса край Балчик - „Блек сий рама”, в който са вложени 100 милиона евро, както и седемзвездния комплекс „Трейшън клифс голф марина и спа резорт”, чиято пазарна стойност вече надвишава 550 милиона евро. Проекти за голф игрища, в съчетание с хотелски и жилищни комплекси, правят площите около тях подходящи за инвестиции, тъй като са в близост до допълнителни туристически атракции и силно развита инфраструктура. Този модел е приложим и във вътрешността на региона, като за пример може да послужи изграждането на еко-комплекс с прилежащите му рибарник, ездитна база, спа комплекс и др.


 • Инвестиране в развитието на селски туризъм и прилежащата инфраструктура

Богатството от природни дадености на територията на общините Крушари и Тервел, създава сериозни условия за развитието на еко-туризъм, наблюдение на птици и растителни видове, фототуризъм и фотолов, пешеходен туризъм, лов, риболов, проучване и наблюдение на различни типове скали. Разнообразието от предлагани услуги предоставя широк избор на туристите и благоприятства създаването на единен туристически продукт. Възможността регионът да се развие като център на алтернативния туризъм ще отвори възможност за инвестиране в отраслите пряко свързани с предлагането на атрактивни туристически услуги. На територията на двете общини съществуват няколко къщи за гости и места за настаняване, но привличането на един по-сериозен туристически поток ще създаде дефицит в легловата база. В селата, до които има изградена добра пътна инфраструктура, има множество къщи с потенциал да се превърнат в къщи за гости. Къщите имат запазен автентичен селски вид, който е изключително ценен и търсен от чуждестранните туристи. Дворовете на къщите тук задължително са с размери над 1 дка и с ясно обособени части: пред постройката (подходящи за цветни и зелени площи) и зад сградата (подходящи за отглеждане на плодове и зеленчуци). Добрите цени на имотите(по данни на Бългериан Пропертис, средната цена на селските имоти за област Добрич за първото тримесечие на 2010г. е паднала с 28 % спрямо същия период през 2009 г.), както и необходимостта от главно козметични ремонти, би ги превърнало в основата на селския туризъм. Тяхната локация и запазеният селски бит ги превръща в един добър дълготраен актив. Необходимо е и изграждането на места за отдих и хранене, както и свързаните с тях допълнителни услуги и атракции. Развитието на селския туризъм създава условия и за предлагането на такива занимания за свободното време като: практикуване на езда, плуване, каране на лодка, игра на тенис, каране на велосипед, пешеходни преходи сред природата, участие във фолклорни представления, изучаване на основни за даден занаят умения и пр. В с. Войниково се разработва програма за конна езда, което може да се предлага като съпътстваща туристическа атракция. Изграждането на паркинги, санитарни възли, указателни табели и знаци ще повиши атрактивността на туристическите дестинации и улесни тяхната достъпност. Често срещан е случаят, при който частни инвеститори влагат пари в подобряването на обекти без пряка обратна печалба. Подобряването на състоянието на туристическите обекти и свързаната с тях инфраструктура е свързано и с повишаване на интереса към намиращите се в съседство места за настаняване и хранене.

 • Инвестиране в допълнителни туристически атракции

Добри са условията за развитието на ловен туризъм. Районът е богат на дивеч – елен, фазан, пъдпъдък, яребица, заек, дива свиня и др. Ловните домове в района биха се оказали недостатъчни, ако се привлече един по-сериозен поток от туристи, желаещи да ловуват. За целта е необходимо създаването на повече частни къщи за гости, които при наличието на развит ловен туризъм могат да предлагат още една туристическа атракция. Пример в това отношение са множеството къщи за гости в други райони на страната, които са в близост до ловни стопанства и предлагат както базисни цени за нощувка, така и пакетни такива, включващи практикуването на ловен туризъм. На територията на общината има множество язовири, които при съществуващата възможност за отдаване на концесия, биха се превърнали в идеално място за риболов и отдих. Освен, че така ще се осигурят допълнителни приходи за общината, това ще осигури тяхната поддръжка и ще подпомогне развитието на туризма. Привличането на частния сектор е добра възможност за развитие на този сектор, имайки предвид ограничените възможности на общинския бюджет за поддръжка на един подобен проект за спортен риболов. Привличането на натрупания опит от страна на частния сектор ще доведе до повишаване на качеството на услугите и създаването на нови работни места, свързани с поддръжката на съответния язовир и прилежащата му територия.

Запазените през вековете традиционни български занаяти привличат вниманието на българските и чуждестранни туристи. Съществуват условия за инвестиции относно наличните работилници с цел възраждане на традиционните местни занаяти и подобряване на предлаганите продукти. От работилниците могат да се закупуват изделия, които могат да бъдат предлагани като отличителен за района търговски продукт. • Развитие на земеделието

Тук условията за развитието на растениевъдство са изключително благоприятни. В условията на криза, земеделската земя се счита за разумна инвестиция. Забелязва се спад на цената на земеделската земя. Според данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), средната пазарна цена за земи със селскостопанско предназначение за 2009г. е отбелязала 5 % спад от равнището за 2008 г. Моментът е добър за развитието на бизнес свързан с реализирането на земеделска продукция, включително и за европейските фермери, желаещи да развиват селско стопанство в България.

Имайки предвид наличните културно-исторически и природни ресурси, както и стратегическото местоположение на двете общини, съществуват много добри условия за развитие на един добър туристически продукт и привличането на сериозен туристопоток и свързания с него инвеститорски интерес. Това ще смекчи сезонността в туризма в област Добрич, именно чрез ускореното въвеждане и предлагане на целогодишни форми на туризъм и насочване на вниманието към целеви групи, които предпочитат престоите, организирани извън основния сезон.Анализ на потенциала и предпоставките за привличане на туристи на територията на общините Крушари и Тервел
Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. На територията на общините Крушари и Тервел обаче съществуват редица предпоставки, които би ги превърнало в център за развитие на алтернативния туризъм в област Добрич. Природните ресурси, културно-историческото наследство, стратегическото положение и съдействието от страна на местните власти са едни от основните фактори, благоприятстващи привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма.


 • Стратегическо положение

Геостратегическо е местоположението на двете общини, що се отнася до привличането на местни и чуждестранни туристи. Общините разполагат с добри условия за развитие на туризъм на международно и национално ниво. Близостта им до Северното Черноморие създава добри предпоставки за привличането на сериозен туристопоток от лагеруващи в силно развитите курорти на Албена, Златни Пясъци, Варна, Св. Св. Константин и Елена, Слънчев ден и др. Сезонността на предлаганите туристически продукти по Черноморието е проблем, който може да се преодолее със създаването на регионален туристически продукт. Имайки предвид природните дадености на двете общини, съществува реална възможност за целогодишно предлагане на туристически пакети. Регионът на Северното Черноморие привлича сериозен обем от инвестиции в изграждането на курортни селища, пътна и поддържаща инфраструктура, както и за подобряване на предлаганите туристически продукти. Пример в това отношение са двата комплекса край Балчик - „Блек сий рама”, в който са вложени 100 милиона евро, както и седемзвездния комплекс „Трейшън клифс голф марина и спа резорт”, чиято пазарна стойност вече надвишава 550 милиона евро. Все повече обаче инвеститорите обръщат внимание и на възможността за развитие на туризъм във вътрешността на региона, а все повече чуждестранни туристи насочват своето внимание и към алтернативните форми на туризъм. Причините за това са няколко. Налице е презастрояване и значително по-високи цени на имотите по Черноморието. Според закона за устройството на черноморското крайбрежие се въвеждат ограничения относно височината, плътността и вида на застрояване в зоната до плажа и 2 километра зад нея, което налага търсенето на алтернативи за създаването на туристически комплекси. Алтернативните форми на туризъм предлагат разнообразие от туристически продукти, паметници на културата и природни забележителности, които са търсени от летуващите. Регионът е граничещ с Румъния, което създава предпоставки за привличане на сериозен поток от румънски курортисти. През последните години се забелязва ръст на посетителите в област Добрич идващи от Румъния. По данни на Държавната агенция по туризъм, през 2009 година Румъния води класацията на посещенията с цел туризъм на чужденците в България с 942 071 туристи. Общините осигуряват сигурна връзка между Дунав и Черно море. В област Добрич има развита гъста пътна мрежа, международен път, а на по-малко от 100 км. e разположено и международно летище Варна. Двете общини разполагат и с възможност за привличането на любители на културата и природните забележителности и от вътрешността на страната. В югозападна посока са разположени голям брой културно-исторически забележителности, които са обект на сериозен интерес както от страна на български туристи, така и от организирани чуждестранни групи. Подобни забележителности са Плиска, Преслав, Мадарският конник и др.

 • Културно-историческо наследство

На територията на двете общини съществуват сериозни предпоставки за развитието на културно-исторически и културно-опознавателен туризъм. На територията на община Крушари има множество укрепени селища от античността и средновековието, некрополи, римски път, мюсюлманско теке и редица други обекти с културно-историческо значение. Тук се намира и крепостта Залдапа, която се счита за един от най-големите и значими късно-антични градски центрове в тази част на Балканския полуостров. Множество са историческите забележителности на територията и на община Тервел. Те включват редица антични и средновековни крепости, некрополи, паметници на загинали в двете Световни и Отечествената война, паметници на бележити българи. Общия брой на паметниците наброява 376 археологически, исторически и художествени паметници на културата. От особено значение за развитието на единен туристически продукт е районът на Суха река. По поречието на реката има множество ранно-византийски и старобългарски скални манастири, които са едни от най-старите скални манастири на територията на цяла Европа. В района са разположени и множество пещери, които са обявени за археологически паметници на културата. Интерес представлява и историческия музей в град Тервел, който разполага с художествена галерия, етнографска сбирка и археологическа експозиция. На територията на двете общини функционират редица танцови и певчески състави и формации, които се вписват в предлагания туристически продукт. Пред туристите те представят характерни за района обичай, ритуали, танци и носии. Запазените през вековете традиционни български занаяти (сарачество, бъчварство, железария, изработка на дърводелски изделия и изделия от ковано желязо) привличат вниманието на българските и чуждестранни туристи.

 • Природни ресурси

Добри са условията за развитието на ловен туризъм. Районът е богат на дивеч – елен, фазан, пъдпъдък, яребица, заек, дива свиня и др. Възможността за неговото практикуване в период, когато активният летен сезон по Северното Черноморие е приключил, е предпоставка за удължаване на туристическия сезон. Държавната дивечовъдна станция в Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм, като дори в момента се наблюдава осъществяването на лов от чуждестранни групи. Освен лов, множеството язовири в региона създават добри условия за практикуването на любителски и спортен риболов.

Много богат е и птичия свят. Над Суха река преминава пътят на прелетните птици. По поречието на Суха река и Хърсовска река гнездят и се хранят 132 вида птици, като много от тях са обявени за редки и защитени видове. Това създава предпоставки за развитието на туризъм свързан с наблюдението на птици, както и на модерния в момента фототуризъм. Растителния свят също е богат по поречието на Суха река. Някои от горите са обявени за природни забележителности, а на територията на община Тервел има 5 вековни дървета, които са обявени за защитени. Част от териториите й попадат в НАТУРА 2000. Наблюдението на защитени, редки и застрашени от изчезване птици и растителни видове е изключително преживяване за туристите. Дванадесет вида прилепи живеят в пещерите в двете общини, като някои от тях са в списъка на застрашените видове. Броят на пещерите надвишава 30, което създава добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм. • Съдействие от страна на местните власти

Налице е широк политически консенсус от страна на местните власти относно необходимостта от привличане и поддържане на чуждестранните инвеститори. Общините предоставят добри условия за покупка на имоти и отдаване на концесия, при установени прозрачни процедури и ясни законово установени правила, които трябва да се спазват от потенциалните инвеститори.

Имайки предвид наличните културно-исторически и природни ресурси, както и стратегическото местоположение на двете общини, съществуват много добри условия за развитие на един добър туристически продукт и привличането на сериозен туристопоток и свързания с него инвеститорски интерес. Това ще смекчи сезонността в туризма в област Добрич, именно чрез ускореното въвеждане и предлагане на целогодишни форми на туризъм и насочване на вниманието към целеви групи, които предпочитат престоите, организирани извън основния сезон.Най-важни насоки за подобряване на средата за инвестиции в туризма:

Случаят на Крушари и Тервел
Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. На територията на общините Крушари и Тервел обаче съществуват редица предпоставки, които би ги превърнало в център за развитие на алтернативния туризъм в област Добрич. Природните ресурси, културно-историческото наследство и стратегическото положение са едни от основните фактори, благоприятстващи привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма. Налице е широк политически консенсус от страна на местните власти относно необходимостта от привличане и поддържане на чуждестранните инвеститори. Общините предоставят добри условия за покупка на имоти и отдаване на концесия, при установени прозрачни процедури и ясни законово установени правила, които трябва да се спазват от потенциалните инвеститори.

 • Публично-частно партньорство

Добри са условията в региона за развитието на спортен и любителски риболов. На територията на общината има множество язовири, които при съществуващата възможност за отдаване на концесия, биха се превърнали в идеално място за риболов и отдих. Освен, че така ще се осигурят допълнителни приходи за общината, това ще осигури тяхната поддръжка и ще подпомогне развитието на туризма. Привличането на частния сектор е добра възможност за развитие на този сектор, имайки предвид ограничените възможности на общинския бюджет за поддръжка на един подобен проект за спортен риболов. Привличането на натрупания опит от страна на частния сектор ще доведе до повишаване на качеството на услугите и създаването на нови работни места, свързани с поддръжката на съответния язовир и прилежащата му територия. Двете общини разбират важността на публично-частното партньорство, което се извършва при ясни и прозрачни процедури и законово установени правила.

 • Подобряване на туристическата инфраструктура

Богатството от природни дадености на територията на общините Крушари и Тервел, създават сериозни условия за развитието на еко-туризъм, наблюдение на птици и растителни видове, фототуризъм и фотолов, пешеходен туризъм, лов, риболов, проучване и наблюдение на различни типове скали. Разнообразието от предлагани услуги предоставя широк избор на туристите и благоприятства създаването на единен туристически продукт. Всичко това налага изграждането на стабилна еко-туристическа инфраструктура. За развитието и популяризиране на тези обекти обаче е необходимо подобряване на достъпа до тях, изграждане на места за отдих, поставяне на информационни и обозначителни табели и знаци, създаване на разнообразни маршрути и пътеки. Наложително е създаването на еко-пътеки, които биха улеснили достъпа до туристическите обекти, пейки, места за палене на огън, биваци и др. Изграждането на паркинги, санитарни възли, указателни табели и знаци ще повиши атрактивността на туристическите дестинации и улесни тяхната достъпност. Подобряването на състоянието на туристическите обекти и свързаната с тях инфраструктура е свързано и с повишаване на интереса към намиращите се в съседство места за настаняване и хранене, както и към съпътстващите ги атракции.

 • Подобряване на общинската инфраструктура

Превръщането на общините Крушари и Тервел в център на алтернативния туризъм в тази част на Северна България изисква и множество други инвестиции, както от страна на общинския бюджет, така и посредством кандидатстването по оперативни програми. Необходимо е да се изгради по-добра връзка между селата, като в момента транспортните линии са недостатъчни. Необходимо е и подмяна на съществуващата аналогова далекосъобщителна мрежа, както и подобряване на предлаганите услуги от страна на мобилните оператори. Необходимо е и подобряване на пътната инфраструктура във вътрешността на общините, като осезателна е необходимостта от инвестиции в пътната мрежа в селата, разположени на територията на Крушари и Тервел. Нуждата от инвестиции е налична и спрямо уличното осветление и канализацията.

 • Развитие на човешките ресурси

По данни на местните дирекции “Бюро по труда”, в община Крушари и община Тервел няма подходяща квалифицирана работна ръка за нуждите на алтернативния туризъм. Необходимо е да се инвестира в обучението на квалифициран персонал, който да отговори на нуждите на един силно развит туристически продукт. В общините Крушари и Тервел няма специализирани учебни заведения за обучение по туризъм. Усилията на двете общини трябва да се насочат към създаването на допълнителни професионални квалификации. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е добър инструмент за повишаване на професионалната квалификация. Необходимо е да се подобри информираността на населението относно възможностите за развитие на туризма и стартиране на собствен бизнес в този неразвит за общината отрасъл.

Имайки предвид наличните културно-исторически и природни ресурси, както и стратегическото местоположение на двете общини, съществуват много добри условия за развитие на един добър туристически продукт и привличането на сериозен туристопоток и свързания с него инвеститорски интерес. Това ще смекчи сезонността в туризма в област Добрич, именно чрез ускореното въвеждане и предлагане на целогодишни форми на туризъм и насочване на вниманието към целеви групи, които предпочитат престоите, организирани извън основния сезон.

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница