Акт за въвеждане в експлоатация „ Реконструкция на улица „ Княз Борис”Скачать 46.52 Kb.
Дата08.05.2016
Размер46.52 Kb.
Превод от албански език

Акт за въвеждане в експлоатация

„ Реконструкция на улица „ Княз Борис” до църквата в град Балш”

Договор № 1641 от 09.12.2015г.

Дата на започване на дейностите по договор: 11.12.2015 г.

Дата на приключване на работите: 01.02.2016 г.


Строителен надзор:

Инж. Наташа Мюртой

К. 1241/1 Лиценз

Предприемач:

“Gramd Konstruksion M” ООД „Сарко” ООД

Управител: Тетем Дайланай

:


Инспектор строителен контрол и одит

Инж. Софие Топузи

МК. 0668/2 лиценз


Република Албания

Инспектор строителен контрол

Дата: 04.02.2016г.

Протокол за приемане на строителен обект

Адрес: община Малакастър

Предприемач: “Gramd Konstruksion M” ООД

Обект: Реконструкция на улица „ княз Борис „ до черквата в град Балш

Договор № 1641 регистриран на 09.12.2015г.

В изпълнение на закон № 8402 от 10.09.1998 г. „За строителен контрол”; глава VІІ на указание №3 от 15.02.2001г. на председателя на Органа по обществени поръчки, днес на 04.02.2016г. се състави настоящият протокол за извършване на технико - икономически контрол от 03.02.2016г. до 04.02.2016г.

След проверка на изпълнението на дейностите на обекта се констатира следното:

Наименование: Реконструкция на улица „Принц Борис” до църквата в град Балш

Договор № 1641 от 09.12.2015г.

Местонахождение: община Малакастър, град Балш

Функционална страна на обекта:

Обектът е в служба на общността в тази зона.Реализирането на строителството има за цел:

Създаване на подходящи условния съгласно съвременните стандартиДата и промени направени по проекта

Стойност на обекта

Стойност на строителните работи съгласно:  • Проектна документация План сметка- 16.349.244 леки с ДДС

Данни за предприемача

Изпълнител на проекта е “Gramd Konstruksion M” ООД & „Сардо „ ООД

Представляван от управителя на фирмат: Тетем Дайлянай

Технически ръководител: инж. Костадин Пука

Адрес на фирмата: гр. Фиер

Данни за строителния надзор

Строителният надзор е извършен от инж. Наташа Мюртай, назначена от Ръководителя на Службата по обществени поръчки

Адрес на представителя на строителен надзор: Тирана

Срок на строителството

Срок за изграждане на обекта: 90 дни

По договор строителните работи са започнали на 11.12.2015г.

Срокът за предаване на обекта по договор е :09.03.2016г.

Дата на фактическо предаване на обекта : 01.02.2016г.

Стойност на разходите:

Според окончателния план сметка:

Окончателни разходи: 20.096.964 леки (двадесет милиона деветдесет и шест хиляди и деветстотин шестдесет и четири) леки с ДДС

Данни за строителния контрол

Инспектор за строителен контрол за този обект назначен от Органа по обществени поръчки еинж. Софие Топузи

Адрес: град Елбасан

Констатации по документите, фактите и постигнатите резултати:

Съгласно проекта и договора със строителя:Договор № 1641 от 09.12.2015г.

Бе направена проверка на обекта за извършените дейности.

По време на контрола бяха проверени представените документи от предприемача Gramd Konstruksion M” ООД & „Сардо „ ООД

Техническият контрол на строителните работи на обекта бе извършен на 04.02.2016г.

Проверката се извърши в присъствието на :


  1. Тетем Дайланай – представител на предприемача

  2. Инж. Наташа Мюртой – строителен надзор представител на инвеститора

По време на проверката са прегледани следните документи:

  • Изпълнение на проекта – Проект спечелил търга

  • Изпълнение на договора

  • Пълна техническа документация: дневник на работите, мерки за сигурност, протоколи за извършените дейности

  • Обем на извършената работа, окончателна ситуация на обекта

От направената проверка се констатира следното:

В заключение се констатира:

Gramd Konstruksion M” ООД & „Сардо„ ООД са спазили договора и има налична техническа документация на обекта, която съвпада с реализирането на строителството.

Строителната фирма носи отговорност за констатирани дефекти и с е задължава за своя сметка да извърши ремонт на констатираните дефекти.

Гаранционният срок на обекта е 12 месеца от датата на предаването му.Забележка

Ще бъдат извършени поправки само в случаите, когато констатираните дефекти са в резултат на дефектно извършване на строителните дейности, а не повреди причинени от други фактори.

Този протокол е съставен в 4 копия, един от които е представен на инвеститора, един на предприемача , един на строителния надзор и едно копие са съхранява при инспектора по строителен контрол.


Строителен надзор:

Инж. Наташа Мюртой

К. 1241/1 Лиценз

Предприемач:

“Gramd Konstruksion M” ООД „Сарко” ООД

Управител: Тетем ДайланайИнспектор строителен контрол и одит

Инж. Софие Топузи

МК. 0668/2 лиценз

Кмет Агрон Капланай

Кръгъл печат на община Малакастър


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница