АдминистративенСкачать 120.75 Kb.
Дата09.05.2016
Размер120.75 Kb.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ГРАД СМОЛЯН

гр.Смолян бул.”България” № 16, ет. 3, 0301/8-14-20; 2-76-62

www.ac-smolian.org, ; ac_smolian@abv.bg


ПРЕССЪОБЩЕНИЯ - 2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 09.12.2015
В Административен съд – Смолян е образувано адм. дело №319/2015г. по жалба на Е.В. срещу Заповед №76/02.12.2015г. на кмета на Община Неделино. С обжалваната заповед е прекратено служебното му правоотношение на длъжност юрисконсулт ОА и ОбС, поради промяна в щатното разписание.

Делото е разпределено на съдия докладчик и предстои насрочване.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 08.12.2015
На 10.12.2015 год. в Административен съд – Смолян, по инициатива на ОД на МВР, ще се проведе среща между ръководствата на Адм. съд - Смолян, районните съдилища, ОД на МВР-Смолян и полицейските управления в областта, осъществяващи административно-наказателна дейност по Закона за движение по пътищата.

На срещата ще бъдат обсъдени положителните и отрицателните практики при установяване на административните нарушения, издаване на електронни фишове и наказателни постановления, констатираните от съда нарушения на процесуалните правила при обжалване на издадените НП.

"Очаквам в резултат на това мероприятие всички да си "сверим часовниците" по темата, затова и приех идеята", коментира целите на срещата Председателят на Административен съд – Смолян.

За да има ефект от обсъждането, съдът е подготвил анализ на причините за отмяна на издадените наказателни постановления за периода 2013–2015г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 07.12.2015
През 2015 год. в изпълнение на проект "Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" бяха създадени десет телевизионни рубрики представящи съдебната власт, целта на които е подобряване на публичният образ, прозрачността и повишаване доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система.

Темите са: Функции и структура на ВСС; Независимост на съдебната власт; Детско правосъдие; Електронно правосъдие; Противодействие на корупцията; Достъп до правосъдието; Специфика на различните видове правосъдие; Магистратските професии; Структура на съдебната власт и Прозрачност в работата на съдебната власт.

Обособени под заглавие "Третата власт отвътре", те са достъпни чрез линк от началната страница на сайта на Административен съд – Смолян, раздел "Бързи връзки".

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 18.11.2015


След продължило два дни броене на бюлетини от Секционните избирателни комисии на територията на Община Рудозем, състав на Административен съд – Смолян отхвърли жалбите на ПП "ГЕРБ" и Мустафа Брахимбашев срещу решението на ОИК – Рудозем, с което е определена общинската избирателна квота и е определен численият състав на Общински съвет – Рудозем.

Припомняме, че по двете жалби беше образувано едно общо производство по адм. дело №274/2015г.

Постановявайки решението си съдът констатира, че не е налице нито едно от твърденията за "многобройни нарушения на изборния процес" и за грешки в протоколите на СИК-вете, които пречат да се установи действителната воля на избирателите.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 18.11.2015
С решение постановено днес по административно дело №270/2015г., състав на Административен съд - Смолян касира изборите за Кмет на Община Баните. Припомняме, че при разглеждане на делото се установи наличието на 258 бюлетина с отрязъка от кочана в урната за гласуване като по този начин се е гласувало до около 13:00 часа в изборния ден.

За да постанови решението си, съдът прие, че всички тези бюлетини са недействителни по смисъла на чл.327, ал.3, т.2 от ИК, тъй като съдържат специални символи на бюлетината – цифри, които я лишават от нейната анонимност и правят вотът на избирателите проследим.

"Като противодействие срещу застрашаване тайната на вота обаче, законодателят е възприел разрешението при пускането й в урната тя да бъде "обезличена", т.е. никой впоследствие да не е в състояние да индивидуализира бюлетината пусната, от който и да е избирател. В тази посока са и част от ограниченията, възприети в нормата на чл. 437, ал.3, т.1-8 ИК. Не случайно, именно за да се защити тайната на вота са и ограниченията на чл.437, ал.3, т.2 ИК, според които бюлетината е недействителна когато по нея са налични специални символи като букви, цифри и пр. " се казва в мотивите на решението.

Актът на съда не е окончателен и подлежи на обжалване пред ВАС в едноседмичен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.11.2015
Смолянски административен съд образува адм. дело №282/2015г. по жалба на Областния съвет на ДПС гр.Смолян срещу Решение №175-2138 МИ от 01.11.2015г. на ОИК гр.Чепеларе. Жалбата касае изборите за кмет в с.Богутево за 2 тур, където като кандидати се явиха: Стефан Банков Терзийски /ПП "ГЕРБ"/ и Илиян Банков Терзиев /ДПС/. Припомняме, че кандидатът на ГЕРБ спечели изборите с 65 гласа срещу 64 гласа подадени за опонента му.

Предстои делото да се насрочи в едноседмичен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.11.2015
Състав на Административен съд гр.Смолян постанови Определение №237 от 11.11.2015г., с което прекратява производството по адм. дело №273/2015г., насрочено за 12.11.2015г. от 13:30 часа и остави без разглеждане жалбата подадена от Национален съвет на БСП /Българска социалистическа партия/ гр.София, подадена чрез юрисконсулт Аглика Виденова против Решение №229-2109 МИ от 02.11.2015г. на ОИК гр.Девин за избор на кмет на Община Девин, на втори тур на местните избори, проведени на 01.11.2015г. "При условие, че БСП /Българска социалистическа партия/ не е издигнала кандидати за кмет на Община Девин, за същата не е налице правен интерес от оспорването в настоящото производство. ", се казва в мотивите на определението.

Определението на съдът не е окончателно, като същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен Административен съд.

След като в тази част производството беше прекратено оставя съда да се произнесе по жалбата на ПП "Движение за европейска интеграция", която също подаде жалба срещу решението на ОИК гр.Девин.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.11.2015


Смолянски административен съд образува 13-то дело във връзка с местни избори 2015. Жалбата е подадена от кандидата за кмет на гр.Неделино Стоян Стефанов Беширов и касае изборния резултат от проведените избори за Кмет - 2 тур в Община Неделино. По жалбата е образувано адм. дело №281/2015г.

Предстои съдът да насрочи заседание по него в 7-дневен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.11.2015
Готово е първото решение по серията изборни дела, образувани в Административен съд гр.Смолян. Състав на административния съд постанови Решение №205 по адм. дело №269/2015г., с което потвърждава Решение №195-2131 МИ/26.10.2015г. на ОИК гр.Смолян. Припомняме, че делото беше образувано по жалба на Сафидин Чикуртев, Артур Сулинаджиев и Дима Коруева – кандидати за общински съветници от коалиция "Реформаторски блок". За излъчване на един общински съветник на коалицията не достигаха 2 гласа, като след преброяване на недействителните бюлетини от съда една бюлетина беше зачетена за действителна, като по този начин на жалбоподателите не достигна един единствен глас. "Независимо от установения действителен глас за коалиция "РБ" в съдебно заседание при оспорване истинността на протокол на секционна комисия, действителните гласове за коалицията са 606, при което след като е определен мандат за общински съвет от 607 гласа не се променят отчетените резултати по отношение на разпределените гласове", се казва в решението.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 09.11.2015


В Административен съд Смолян бяха образувани още 4 дела във връзка с местни избори 2015 - административно дело №273/2015г., подадена от Политическа партия "БСП", чрез процесуален представител. Жалбата касае вторият тур на кметските избори в гр.Девин.

Административни дела №274/2015г. и №275/2015г. са образувани от по жалби на ПП "ГЕРБ" и кандидата за общински съветник Мустафа Ахмедов Брахимбашев и касаят изборните резултати за общински съветници в община Рудозем.

Четвъртото административно дело №276/2015г. е образувано по жалбата на Политическа партия "Движение за европейска интеграция" и касае изборните резултати за кмет на община Девин.

Предстои образуване и на други дела, жалбите по които се окомплектоват в Общинските избирателни комисии. Броят на изборните дела във връзка с местните избори тази година скочи на 12 броя, което е рекорд в сравнение с минали избори.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 06.11.2015
Смолянският административен съд образува административно дело №270/2015г. по жалба на Велин Руменов Фиданов срещу изборните резултати в Общинска избирателна комисия в с.Баните за избор на кмет на общината. Атакува се решение №151-МИ/02.11.2015г. с оплакване за неговата незаконосъобразност.

Предстои съдът да насрочи заседание по него в 7-дневен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 05.11.2015
Пред Смолянски административен съд е образувано административно дело №269/2015г. по жалба на Сафидин Чикуртев, Артур Сулинаджиев и Дима Коруева – кандидати за общински съветници срещу решение на Общинска избирателна комисия в гр.Смолян за определяне състава на Общинския съвет. Това е шестото дело образувано в съда по повод местни избори 2015. Предстои същото да бъде насрочено и разгледано в 7-дневен срок.

"Като изключим въпроса за увеличения брой жалби на тези избори в сравнение с минали години, тези дела поставят един много интересен въпрос в контекста на случайното разпределение на делата", коментира Председателят на съда Игнат Колчев, пояснявайки, че съкратените срокове за разглеждане на тези дела, съчетани със Системата за случайно разпределение на делата, предполагат невъзможност за спазване на закона от гледна точка на срок, в случай, че две дела с обем на доказателствата подобни на настоящото дело бъдат възложени на един и същи докладчик.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.11.2015
Състав на Административен съд – Смолян прекрати производството по административно дело №267/2015г. Припомняме, че делото бе образувано по жалба на Местна коалиция "Коалиция за Община Баните" срещу нарушения на избирателния процес в избирателната секция в с.Оряховец.

Съдът прие, че жалбата не му е подведомствена, а е адресирана до Общинската избирателна комисия.

"При така описаните обстоятелства и петитум на жалбата, съдът намира, че Общинската избирателна комисия е сезирана надлежно да се произнесе по действията на конкретната СИК-Оряховец в рамките на своите правомощия по чл.87 т.1, т.2 и т.22 от Избирателния кодекс. Според направената справка по телефона с ОИК-Баните, оригиналът на жалбата е при тях, няма преписка по него и към днешна дата комисията не се е произнесла по жалбата. Обяснено е от зам.председателя на ОИК, че комисията ще се произнесе на 4.11.2015г., след очаквано становище на ЦИК.", се казва в мотивите на определението.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.11.2015


Състав на Административен съд – Смолян прекрати производството по административно дело №267/2015г. Припомняме, че делото бе образувано по жалба на Местна коалиция "Коалиция за Община Баните" срещу нарушения на избирателния процес в избирателната секция в с.Оряховец.

Съдът прие, че жалбата не му е подведомствена, а е адресирана до Общинската избирателна комисия.

"При така описаните обстоятелства и петитум на жалбата, съдът намира, че Общинската избирателна комисия е сезирана надлежно да се произнесе по действията на конкретната СИК-Оряховец в рамките на своите правомощия по чл.87 т.1, т.2 и т.22 от Избирателния кодекс. Според направената справка по телефона с ОИК-Баните, оригиналът на жалбата е при тях, няма преписка по него и към днешна дата комисията не се е произнесла по жалбата. Обяснено е от зам.председателя на ОИК, че комисията ще се произнесе на 4.11.2015г., след очаквано становище на ЦИК.", се казва в мотивите на определението.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.11.2015


Стартира съвместен проект между Административен, Окръжен и Районен съд – Смолян и Адвокатска колегия – Смолян "Служител на годината". Номинациите обхващат три категории "Иновативност", "Образцово обслужване на граждани" и "Административен капацитет". Право на глас имат всички служители в съдебната палата и практикуващите юристи.

Срокът за гласуване е до 15.12.2015г., като специална комисия от съдии и адвокати ще преброи гласовете и ще излъчи победителите във всяка една категория за всеки съд.

На тържествена церемония на служителите събрали най-много гласове ще бъдат връчени грамоти.

Целта на проекта е да бъде оценен макар и с морален стимул труда на съдебните служители, който не рядко остава незабелязан.

"Очаквам този проект да се превърне в традиция, защото е добре посрещнат и от съдиите и от адвокатската общност", коментира по този повод Председателят на Административен съд – Смолян Игнат Колчев.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 03.11.2015


Административен съд – Смолян образува административно дело №267/2015г. във връзка с местните избори 2015. Жалбата е подадена от Местна коалиция "Коалиция за Община Баните" с.Баните и касае изборните резултати за кмет на община Баните.

Напомняме, че на балотаж се явиха Милен Белчев (ГЕРБ) и Велин Фиданов МК "Коалиция за Община Баните" като разликата в гласовете беше незначителна. Според твърденията в жалбата са били допуснати масови нарушения на избирателния процес в секцията в с.Оряховец.

Предстои делото да бъде насрочено в седмичен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 03.11.2015


С определение №202/03.11.2015г. по административно дело №263/2015г. съдът прекрати производството поради оттеглянето на жалбата подадена от представителя на ПП "ГЕРБ" в Община Баните против Решение №137 МИ НР от 27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия - Баните за избор на общински съветници.

Определението на съда не е окончателно.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 03.11.2015
С определение №199/02.11.2015г. по административно дело №266/2015г. Административен съд – Смолян остави без разглеждане поради неподведомственост жалбата, подадена от Българска социалистическа партия – София срещу Решение №210-2109 МИ от 29.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Девин, с което е допуснат до участие във втори тур на избори за кмет на община Девин кандидат кмет на община Девин Юлиян Велков Семчев от МК "Обединени за Девин и Общината".

Прекратявайки производството съдът изпрати жалбата до ЦИК по подведомственост.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 02.11.2015
Административен съд – Смолян образува адм. дело №266/2015г. във връзка с местните избори 2015. Жалбата е подадена от Българска социалистическа партия – София. Касае изборните резултати за кандидат кмет в гр. Девин.

Делото предстои да се разгледа в седмичен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 02.11.2015
Административен съд – Смолян образува адм. дело №264/2015г. във връзка с местните избори 2015. Жалбата е подадена от Живко Росенов Чепишев и Здравко Росенов Чепишев - кандидати за общински съветници от Местна коалиция "Народ". Касае изборните резултати в секциите - гр.Девин, с.Беден, с.Брезе, с.Грохотно, с.Гьоврен, с.Триград, с.Жребчево, с.Кестен, с.Лясково, с.Михалково, с.Селча, с.Стоманево, с.Осиково и с.Чуреково.

Делото предстои да се разгледа в седмичен срок.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 02.11.2015
Административен съд – Смолян образува и второ дело във връзка с местните избори 2015. Жалбата е подадена от ПП "Герб" с. Баните и касае изборните резултати за общински съветници в 2 секции – ІІ секция с.Баните и ІV секция с.Вишнево.

По жалбата е образувано административно дело № 263/2015 г., което предстои да се разгледа в седмичен срок.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница