’367. 622. 12/373. 237: 161. 114. 1 (045) Наталія Григорук Хмельницький (Україна)Скачать 159.81 Kb.
Дата22.04.2016
Размер159.81 Kb.
УДК 81’367.622.12/373.237:161.114.1 (045)

Наталія Григорук

Хмельницький (Україна)
ВЛАСНІ НАЗВИ ПОЛЬСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД: СЕМАНТИКА, СЛОВОТВІР І ФУНКЦІОНУВАННЯ
Спортивна ономастика, або ономастика спорту, – підгалузь, яку можна створити з метою загальної характеристики власних назв, які побутують у середовищі фізкультури та спорту, та з’ясування диференційних особливостей окремих класів онімів, що найбільшою мірою причетні до цієї сфери діяльності людини.

Основним компонентом найменувань людських колективів, які стосуються фізкультури і спорту, є, звичайно, командоніми (номінації спортивних команд [див.: 2, с. 271] ), зокрема футболкомандоніми – власні назви футбольних команд (від „англ. football < foot – „ступня” і ball – „м’яч” – „спортивна командна гра з м’ячем” [1, с. 730] ).

Предметом дослідження є система найменувань польських футбольних команд, які змагаються у найвищому дивізіоні – Екстралізі. Всього таких команд – 16, кожна з яких має основну, офіційну і неофіційну (прізвиськові) назву; крім цього, зафіксовано і діахронічні найменування. Всього проаналізовано 166 номінацій, які схарактеризовані за семантикою твірної основи, способом словотворення, мотивацією, структурою і часом виникнення. Таких студій у вітчизняному мовознавстві немає, що й зумовлює актуальність теми нашої роботи.

Результати комплексного аналізу польських футболкомандонімів найбільш доцільно представити у вигляді словника. 1. «Белхатув» (Белхатув, Польща). Офіційна назва – PGE Górniczy Klub Sportowy Bełchatów (Польський гірничий клуб спортивний із м. Белхатув). Час створення – 1977 р. Відойконімна назва. Офіційна назва складається з абревіатури (Екстраліга Польщі), прикметника із вказівкою на відомчу належність клубу, сутнісного словосполучення і ойконіма.

 2. «Вісла» (Краків, Польща). Офіційна назва – Wisła Kraków Spółka Akcyjna (Вісла Краків Спілка Акційна). Прізвиська – Біла зірка, Собаки. Час створення – 1906 р. Колишня назва – «Гвардія-Вісла» (50-і рр. ХХ ст.). Відгідронімна назва, яка була доповнена іншим командонімом (після тимчасового об’єднання команд). Офіційна назва складається з гідроніма, ойконіма і словосполучення сутнісного характеру. Перше командне прізвисько зумовлене емблемою команди (біла зірка на червоному щиті); друге – пов’язане, можливо, з агресивною поведінкою гравців на футбольному полі.

 3. «Гурник» (Забже, Польща). Офіційна назва – Klub Sportowy Górnik Zabrze (Клуб спортивний Гурник з м. Забже). Прізвиська – Гірники (Шахтарі), Торсида, Триколірні. Час створення – 1949 р. Асоціативна назва, пов’язана з тим, що місто є центром вугільної промисловості (у перекладі з польської мови назва має значення «шахтар»). Офіційна назва складається власне з апелятива (назви професії), ойконіма та словосполучення сутнісного характеру. Перше командне прізвисько вказує на професію уболівальників, друге є спортивним терміном (жаргонізмом) зі значенням «група спортивних уболівальників команди як основа клубного руху»; третє характеризує колір емблеми (білий, синій і червоний).

 4. «Гурник» (Ленчна, Польща). Офіційна назва – Górniczy Klub Sportowy Górnik Łęczna (Гірничий клуб спортивний Гурник Ленчна). Прізвисько – Гірники. Час створення – 1979 р. (спочатку – як частина ГКС «Гурник», а з 2007 р. – як самостійний клуб). Варіант назви – Гурник Ленчна Спілка Акційна. Відапелятивна назва із вказівкою на відомчу належність клубу (гірник – «шахтар»). Офіційна назва складається із квалітативного прикметника, сутнісного словосполучення, апелятива (назви професії) й ойконіма. Варіант назви – апелятив (назва професії), ойконім і сутнісне словосполучення. Командне прізвисько вказує на професію уболівальників.

 5. «Завіша» (Бидгощ, Польща). Офіційна назва – WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. (ВКС Завіша Бидгож С.А). Прізвиська – Зета, Лицарі Померанії, Синьо-чорні. Час створення – 1946 р. 2006 р. до клубу була приєднана команда «Куявяк/Гідробудова Влоцлавек». Колишня назва – «ВКС Завіша Кошалін» (до 1947 р.). Клуб названий у честь середньовікового лицаря Завіши Чорного з Гарбово. Офіційна назва складається з антропоніма, ойконіма й абревіатур, що вказують на відомчу належність клубу (військовий клуб спортивний) та його сутність (спілка акційна). Колишня назва – абревіатура сутнісного характеру, антропонім й ойконім (у Кошаліні спочатку знаходилася резиденція командування II військового округу). Перше командне прізвисько мотивоване літерою «Z» на емблемі; друге є словосполученням із символічним значенням (Померанія – історична область на півночі Польщі); третє спричинене кольором спортивної форми. Назва приєднаного клубу складається з найменування польського народного танцю, апелятива, що вказує на вид промислового підприємства, та ойконіма.

 6. «Корона» (Кельце, Польща). Офіційна назва – MKS Korona Kielce SA (МКС Корона Кельце СА). Прізвиська – Золотисто-криваві, Сцизори. Час створення – 1973 р. (об’єднання команд «Іскра Кельце» і «СГЛ Кельце»). 2000 р. до клубу приєднано команду «Блакитні Кельце». Колишні назви – «МКС СФ Корона Ніда Гіпс Кельце» (1996 –2000 рр.), «СА Кольпортер Корона Кельце» (2002 – 2008 рр.). Символічна назва (у перекладі з латинської мови – «вінок», «вінець» як символ верховної влади). Офіційна назва складається з абревіатур сутнісного характеру (міський клуб спортивний; спілка акційна), апелятива-символа й ойконіма. Колишні назви доповнювалися номінаціями компаній, які спонсорували клуб, й абревіатурами сутнісного характеру (секція футбольна). Перше командне прізвисько мотивоване кольором спортивної форми, друге пов’язане з діалектними значеннями слова – «верткий», «міцний», «солдат». Назви приєднаних команд складаються з ойконіма і відповідно апелятива-символу (іскра – маленька частина (вогню, почуттів тощо), фірмоніма та прикметника-колоратива.

 7. «Краковія» (Краків, Польща). Офіційна назва – Klub Sportowy Cracovia (Клуб спортивний Краковія). Прізвиська – Жиди, Смугасті. Час створення – 1906 р. Колишні назви – «Кресало Краковія», «Кресало», «Спарта Краковія» (1948 – 1955 рр.). Назва мотивована ойконімом (м. Краків). Колишні назви пов’язані з апелятивом кресалоогниво») – пристосуванням для отримання відкритого вогню та найменуванням давньогрецької держави на півдні півострова Пелопонес; обидві номінації асоціюються із силою і напором. Перший і третій варіанти назви до свого складу включали відойконімний дериват. Перше командне прізвисько – відетнонімного походження (у Кракові була велика єврейська община), друге пов’язане зі смугастою (біло-червоною) емблемою клубу.

 8. «Легія» (Варшава, Польща). Офіційна назва – Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A. (Клуб футбольний Легія Варшава С.С.А – з 2003 р.). Прізвиська – Армійці, Легіонери. Час створення – 1916 р. 1922 р. до клубу приєднано команду «Корона» з Варшави. Колишні назви – «Команда Легіонова «Легія» (1916 р.), Військовий спортивний клуб Варшава (1920 р.), ВКСЛегіяВаршава (1922 р.), ІВКС, ВКС «Легія» Варшава (1945 р.), Центральний військовий клуб спортивний Варшава (1949 р.), ЦВКС «Легія» Варшава (1957 р.), Автономна секція футболу (АСФ) ЦВКС «Легія» Варшава (1989 р.), АСФ ЦВКС «Легія-Деу» Варшава С.С.А. (1997 р.), АСФ ЦВКС «Легія» Варшава С.С.А. (2001 р.). Назва утворена шляхом усічення найменування військового об’єднання «Польські легіони», при штабі якого виникла команда. Офіційна назва складається із сутнісних словосполучення та абревіатури (спортивна спілка акційна), власне командоніма й ойконіма. Колишні варіанти назви включають до свого складу (у різних модифікаціях) квалітативно-сутнісне словосполучення, аналогічні абревіатури ( (центральний) військовий клуб спортивний; спортивна спілка акційна; автономна секція футболу), ойконім, власне командонім або найменування фірми-спонсора. Перше командне прізвисько пов’язане з відомчою належністю команди, друге утворене від її основного найменування. Назва приєднаної команди має символічне забарвлення (у перекладі з латинської мови – „вінок”, „вінець” як символ верховної влади).

 9. «Лех» (Познань, Польща). Офіційна назва – KKS Lech Poznań S.A. (ЗКС Лех Познань С.А.). Прізвисько – Залізничники. Час створення – 1922 р. Перша назва – «Лютня Дебієць». Клуб названий у честь Леха – легендарного засновника польського народу. Офіційна назва включає до свого складу квалітативно-сутнісну абревіатуру (залізничний клуб спортивний, оскільки у 1933 – 1994 рр. команда була тісно пов’язана з Польською державною залізницею), антропонім, ойконім і сутнісну абревіатуру (спілка акційна). Попередня назва складається з апелятива (лютня – назва родини стародавніх музичних інструментів, поширених в Європі) та колишнього найменування м. Познань. Командне прізвисько мотивне відомчою належністю клубу.

 10. «Лехія» (Гданськ, Польща). Офіційна назва – Lechia Gdańsk S.A. (Лехія Гданськ, С. А.). Прізвиська – Біло-зелені, Лехісти. Час створення – 1945 р. 1995 р. відбулося об’єднання з клубом «Олімпія» Познань, а 1998 р. – із клубом «Полонія» Гданськ. Колишні назви – БОФ «Балтія» Гданськ (1945 р.), КС «Лехія» Гданськ (1946 р.), «Будовляні» Гданськ (1950 р.), БКС «Лехія» Гданськ (1955 р.), ФК «Лехія» Гданськ СА (1992 р.), «Лехія/Олімпія» Гданськ (1995 р.), «Лехія/Полонія» Гданськ (1998 р.), ОНФ «Лехія» Гданськ (2001 р.). Назву та кольори команди взято в честь львівської команди «Лехія», мотивованої іменем легендарного засновника поляків Леха. Офіційна назва – відантропонімний суфіксальний дериват, ойконім і сутнісна абревіатура (спілка акційна). Колишні назви є поєднанням абревіатур (Балтійський осередок футболу, клуб спортивний, Будовлянський клуб спортивний, футбольний клуб, осередок навчальний футболу) з командонімами й ойконімом. Перша назва включала також відпелагонімний дериват, а третя – квалітативний ад’єктив (команда була приписана до будівельної галузі). Перше командне прізвисько мотивоване кольором емблеми, а друге – утворене від назви команди. Назва першої приєднаної команди пов’язана з ойконімом Олімпія – (поселення у грецькій області Эліда, розташованій у північно-західній частині Пелопонесу), що безпосередньо стосується зародження олімпійського руху. Назва другої приєднаної команди – це узагальнювальне найменування поляків, які мешкають поза межами кордонів Польщі.

 11. «Підбескидзе» (Бєльсько-Бяла, Польща). Офіційна назва – Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biała (Товариство спортивне Підбескидзе Бельсько-Бяла). Прізвиська – Горці, ТСП, Церамед. Час створення – 1907 р. (тоді виникла перша футбольна команда «Біліцер»). 1936 р. декілька футбольних команд утворили Бельсько-Бяльське спортивне товариство (тоді і пізніше об’єдналися клуби «ДКС Коморовіце», «Будовлані», «Бяла Липник» тощо). 1997 р. шляхом злиття футбольної секції ББТС «Влукняж» Бельсько-Бяла і „ДКС Інтер ЦерамедКоморовіце утворено нову команду, яка з 2002 р. має назву «Підбескидзе». Колишні назви – ФК «Біліцер» (1907 р.), ФК «Біліцер-Біалер» (1909 р.), Бельсько-Бяльське спортивне товариство (ББТС) (1936 р.), «Огниво» Бельсько (1949 р.), ББТС «Спарта» Бельсько-Бяла (1955 р.), міжфедеральний спортивний клуб «Влукняж-ББТС» Бельсько-Бяла (1968 р.), ББТС «Церамед» Коморовіце (1997 р.), ББТС «Богмар Церамед» Коморовіце (1999 р.), ББТС «Марбет Церамед» Бельско-Бяла (2001 р.). Командонім дублює найменування спортивного товариства у м. Бельсько-Бяла, утвореного від системи гірських хребтів Бескиди. Офіційна назва складається із сутнісного словосполучення, відоронімного деривата й ойконіма. Більшість колишніх назв до свого складу включають сутнісні, квалітативно-сутнісні або локативно-сутнісні абревіатури й ойконіми, а також антропоніми (прізвища засновників або спонсорів команд) й ергоніми (назви компаній і фірм, які спонсорували клуб). Третя номінація є локативно-квалітативно-сутнісним словосполученням (ад’єктонім, прикметник та іменник); четверта і п’ята – пов’язані з апелятивом кресалоогниво») – пристосуванням для отримання відкритого вогню та найменуванням давньогрецької держави на півдні півострова Пелопонес; обидві номінації асоціюються із силою і напором). Перше командне прізвисько мотивоване гірським довкіллям, друге – абревіатура (товариство спортивне Підбескідзе), третє – одна з колишніх назв. Назви приєднаних команд теж складалися із сутнісних абревіатур, ойконімів та апелятива із вказівкою на відомчу належність клубу.

 12.  «Погонь» (Щецин, Польща). Офіційна назва – Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin (Морський клуб спортивний Погонь Щецин). Прізвиська – Гранатово-бордові, Портовці, Слава Помор’я. Час створення – 1948 р. На початку 1949 р. відбулося об’єднання щецинських клубів КС «Шторм», КС «Цукровник», КС «Друкаж» і «Почтовий» КС. Колишні назви – КС «Шторм» Щецин (1948 р.), АС «Звьонзковєц» Щецин (1949 р.), КС «Колеяж» Щецин (1950 р.), КС «Погонь» Щецин (1955 р.). Назву та кольори команди взято в честь львівської команди «Погонь», мотивованої апелятивом «погоня». Офіційна назва складається із квалітативно-сутнісного словосполучення, перенесеного відапелятивного командоніма й ойконіма. Усі колишні назви включають до свого складу сутнісну абревіатуру (клуб спортивний, акційна спілка) й ойконім, а також апелятиви, які характеризують відомчу належність команди (шторм – «буря, сильний вітер»; «зв’язківець», «залізничник»). Перше командне прізвисько мотивоване кольором форми; друге – місцем розташування (порт Щецин); третє має звеличувально-локативне забарвлення. Усі приєднані команди мали назви відомчого характеру, ускладнені сутнісними абревіатурами.

 13.  „П’яст” (Глівіце, Польща). Офіційна назва – Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice (Глівіцький клуб спортивний П’яст Глівіце). Прізвиська – ГКС, Небесно(Синьо)-червоні, П’ястунки. Час створення – 1945 р. 1949 р. відбулося об’єднання клубів «ПКСМ Гута Лабенди», «ПКС Вальцовня Лабенди», «РКС Єдносьць Рудзінєц», «РКС ПЗС Глівіце» та «ПКС Сілезія Глівіце»; 1989 р. приєднався клуб «ПТС Лабенди», а 1995 р. – «КС Бойкув Глівіце». Колишні назви – АС «Метал П’яст» Глівіце, ПКС «Сталь Глівіце» (1949 р.), ПКС «П’яст» Глівіце (1955 р.), ЦВКС «П’яст-Бумар» Глівіце (1989 р.), КС «Бумар Лабенди» Глівіце (1990 р.), КС «П’яст-Бумар» Глівіце (1991 р.), МЦВ ГКС «П’яст» Глівіце (1992 р.), КС «Бойкув» Глівіце, КС «П’яст Бойкув» Глівіце (1995 р.), ГКС «П’яст» Глівіце (1996 р.). Команда названа в честь першої династії польських королів П’ястів. Офіційна назва – ад’єктонім, сутнісне словосполучення, династіонім та ойконім. Колишні назви складаються з абревіатур (асоціація спорту, профспілковий клуб спортивний (металістів), Глівіцький клуб спортивний тощо), династіоніма, ойконімів, апелятивів із вказівкою на відомчу належність (додаткова конотація слів «метал», «сталь» – сила, міць) і найменувань компаній-спонсорів. Перше командне прізвисько – локативно-сутнісна абревіатура, друге – колір клубних символів, третє – суфіксальний відкомандонімний дериват. Назви приєднаних клубів – переважно квалітативно-сутнісні абревіатури, апелятиви, які вказують на відомчу належність клубу, номінації фірм-спонсорів, ойконіми, хоронім (Сілезія – область у Центральній Європі, що лежить у сучасній Польщі, Чехії і Німеччині) або апелятив із позитивно-ідеологічним забарвленням («єдність»).

 14.  «Рух» (Хожув, Польща). Офіційна назва – Ruch Chorzów S.A. (Рух Хожув С. А.). Прізвиська – ГКС, Сині, Синя Ерка. Час створення – 1920 р. 1923 р. відбулося об’єднання з командою ББКBismarckhütter Ballspiel Club»). Колишні назви – КС «Рух» Гайдуки (1920 р.), КС «Рух ББК» Великі Гайдуки (1923 р.), КС «Рух» Великі Гайдуки (1924 р.), КС «Рух» Хожув (1939 р.), ББК, КС «Бісмаркгюттер СВ 99» (1939 р.), КС «Рух» Хожув (1945 р.), КС «Хемік» Хожув, ПС «Унія» Хожув (1949 р.), ПКС «Унія-Рух» Хожув (1955 р.), КС «Рух» Хожув (1956 р.). Відапелятивна назва із символічним забарвленням (рух – поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, що відбуваються у Всесвіті). Офіційна назва – апелятив із символічною конотацією, ойконім та сутнісна абревіатура (спілка акційна). Колишні назви складаються з абревіатур ( (профспілковий) клуб спортивний, «Bismarckhütter Ballspiel Club»), ойконімів ( (Великі) Гайдуки – передмістя Хожува), відапелятивного командоніма, апелятива із вказівкою на відомчу належність клубу (хімік) та апелятива із символічною конотацією «союз, спілка». Перше командне прізвисько – локативно-сутнісна абревіатура (Гайдуцький клуб спортивний), а друге і третє – мотивовані емблемою клубу (кольором та буквою). Назва приєднаної команди – локативно-сутнісна («Клуб гри з м’ячем у Бісмаркгуті», тобто у Гайдуках).

 15.  «Шльонськ» (Вроцлав, Польща). Офіційна назва – Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S. A. (Вроцлавський клуб спортивний Шльонськ Вроцлав С. А.). Прізвисько – Військові. Дата створення – 1947 р. (об’єдналися КС «Піонер» і КС «Підхоронжак». Колишні назви – «Піонер» Вроцлав (1947 р.), «Легія» Вроцлав (1949 р.), Окружний військовий клуб спортивний Вроцлав (1951 р.), Центральний військовий клуб спортивний Вроцлав (1957 р.), Вроцлавський клуб спортивний Шльонськ Вроцлав спортивна спілка акційна (1997 р.). Відхоронімна назва («Шльонськ» польською мовою означає назву регіону – Сілезія). Офіційна назва – ад’єктонім, сутнісне словосполучення, регіононім, ойконім і сутнісна абревіатура (спілка акційна). Перша колишня назва – апелятив із символічним значенням (піонер у перекладі із французької мови – «зачинатель, першопроходець») та ойконім; друга – усічене найменування військового об’єднання «Польські легіони» й ойконім; третя і четверта – локативно-квалітативно-сутнісне словосполучення й ойконім; п’ята – ад’єктонім, сутнісне словосполучення, регіононім, ойконім та квалітативно-сутнісне словосполучення. Прізвисько пов’язане з відомчою належністю клубу. Назва приєднаного клубу – суфіксальний дериват (спортивний клуб був організований у Дивізійній школі підхорунжих).

 16.  «Ягеллонія» (Білосток, Польща). Офіційна назва – Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok (Спортивна спілка акційна Ягеллонія Білосток). Прізвиська – Жовто-Червоні, Яга. Час створення – 1920 р. 1932 р. відбулося об’єднання з командою «КС Союз Сільської Молоді», а 1999 р. – із клубом «КП Версаль-Подляскі Васількув». Колишні назви – ВКС 42 Полк Піхоти Білосток (1920 р.), БКС Ягеллонія (1932 р.), Мотор Білосток (1946 р.), КС Віці Білосток (1948 р.), Звьонзковєц Білосток (1949 р.), КС Будовляні Білосток (1951 р.), МКС Будовляні Ягеллонія Білосток (1955 р.), МКСБ Ягеллонія Білосток (1973 р.), Ягеллонія Версаль-Подляскі Білосток (1999 р.), Ягеллонія Білосток ССА (2003 р.). Суфіксальний відантропонімний дериват (Ягелло – династія польських королів; Владислав ІІ Ягелло – Великий князь Литовський і король Польщі). Перша колишня назва – квалітативно-сутнісна абревіатура (військовий клуб спортивний), номер військової частини (клуб був створений військовими 42-го полку піхоти) й ойконім; друга – локативно-сутнісна абревіатура (Білостоцький клуб спортивний) і відантропонімний дериват; третя, четверта, п’ята, шоста і сьома до свого складу включають апелятиви із вказівкою на відомчу належність клубу (зв’язок і будівництво); сьома, восьма і десята назви ускладнювалися квалітативно-сутнісними абревіатурами (міський клуб спортивний (будівельників) ), а дев’ята – найменуванням приєднаної команди. Перше командне прізвисько мотивоване клубними кольорами, а друге – утворене шляхом усічення від командоніма (наявний асоціативний зв’язок з міфонімом). Назва першої приєднаної команди – сутнісна абревіатура і словосполучення із вказівкою на відомчий характер (назва організації); другої – сутнісна абревіатура (комунальне підприємство), назва палацо-паркового комплексу у Франції та ойконім.

Усі футбольні команди польської Екстраліги створені у ХХ ст., що дозволяє кваліфікувати їх як нові пропріальні одиниці (найбільш давні номінації – «Вісла» і «Краковія» (1906 р.), а команда «Гурник» (Ленчна) виникла 1979 р.).

За структурою усі основні форми командонімів – прості номінації («Корона», «Шльонськ»), а всі офіційні – складені («Польський гірничий клуб спортивний із м. Белхатув»). Серед прізвиськових назв засвідчено прості (17: Зета), складні (13: Синьо-чорні) і складені (4: Лицарі Померанії) утворення.

Серед основних форм польських футболкомандонімів домінують відонімні деривати (11; 69,8 %), зокрема відантропонімні (5: «Завіша»), відойконімні (2: «Белхатув») і по 1 – відгідронімні («Вісла»), відоронімні («Підбескидзе») і відкомандонімні («Погонь»). Відапелятивні номінації (5; 31,2 %) представлені утвореннями від назв професій (2: «Гурник»), лексем із символічною конотацією (2: «Корона») і військового терміна (1: «Легія»).

Усі офіційні номінації футбольних клубів є відонімно-відапелятивними дериватами, що складаються в основному із спортивних термінів, сутнісних словосполучень або абревіатур, ад’єктонімів, ойконімів і власне командонімів (Вроцлавський клуб спортивний Шльонськ Вроцлав С. А.; Морський клуб спортивний Погонь Щецин).

У складі командних прізвиськ переважають відапелятивні утворення (21; 61,8 %), зокрема відіменникові – 13 (назви професій: Гірники; зоолексеми: Собаки; терміни: Торсида тощо), відприкметникові – 8 (колоративи: Гранатово-бордові), відіменниково-відприкметникові – 2 (Синя Ерка) та відіменниково-відчислівникові – 1 (Триколірні). Значно менше відонімних похідних – 8 (23,5 %, зокрема мотивованих номінаціями команд: Лехісти, фірм: Церамед, етнічних груп: Жиди) та відонімно-відапелятивних – 5 (14,7 %, зокрема модель «іменник+ топонім»: Лицарі Померанії).

Основні форми власних назв польських футбольних команд утворені лексико-семантичним способом (11; 69,8 %: «П’яст»), а морфологічним – 5 (30,2 %), зокрема суфіксальним (3: «Краковія»), конфіксальним (1: «Підбескидзе») і регресивним (1: «Легія»).

Усі офіційні футбольні номінації утворені синтаксичним способом (Гірничий клуб спортивний Гурник Ленчна; Клуб футбольний Легія Варшава С.С.А.).

Командні прізвиська утворюються як лексико-семантичним способом (15; 44,1 %), так і морфологічним (19; 55,9 %). Серед перших домінує плюралізація (8: Залізничники), також фіксуються синтаксичний різновид (4: Біла зірка) і власне семантизація (3: Зета); серед других – морфолого-синтаксичний спосіб (11: Смугасті, з яких 7 поєднуються з основоскладанням: Золотисто-червоні), також засвідчені суфіксальний різновид (4: П’ястунки), абревіація (3: ГКС, тобто Глівіцький клуб спортивний) і усічення (1: Яга).

Мотиваційні відношення основних форм номінацій футбольних команд Польщі представлені трьома різновидами: символічні (2: «Рух»), локативні (5: «Шльонськ») і асоціативні (9: «Ягеллонія»).

Мотивація усіх офіційних власних назв команд є комбінованою: це найменування локативно-квалітативно-асоціативно-сутнісні (5: Гірничий клуб спортивний Гурник Ленчна), локативно-асоціативно-сутнісні (4: Клуб спортивний Гурник з м. Забже), локативно-сутнісні (3: Вісла Краків Спілка Акційна), локативно-символічно-сутнісні (2: Рух Хожув С. А.), локативно-сутнісні (1: Клуб спортивний Краковія) і локативно-квалітативно-сутнісні (1: Польський гірничий клуб спортивний із м. Белхатув).

Серед командних прізвиськ переважають квалітативні (12: Синьо-чорні), сутнісні (9: Торсида) і асоціативні (6: Легіонери) номінації. Інші типи мотиваційних відношень представлені фрагментарно, зокрема локативно-сутнісні (3: ТСП, тобто Товариство спортивне Підбескидзе) і по одному – локативні (Горці), локативно-квалітативні (Лицарі Померанії), локативно-апотропейні (Слава Помор’я) і квалітативно-сутнісні (Синя Ерка).

Діахронічні варіанти – це колишні номінації футбольних клубів. На початку ХХ ст. переважали відтопонімні локативні назви, утворені лексико-семантичним способом («Варшава»). У 40 – 50-і рр. домінували відомчі клуби, що знайшло відбиття у відапелятивних асоціативних номінаціях (КС «Цукровик»). Наприкінці ХХ ст. у синтаксичних найменуваннях фіксується чимало фірмонімів (ББТС «Богмар Церамед» Коморовіце).

У цілому визначальними особливостями польських футболкомандонімів можна вважати: 1) домінування складних номінацій (особливо в офіційних формах); 2) ускладнення власних назв значною кількістю абревіатур; 3) досить велику кількість відантропонімних похідних; 4) незначний відсоток (порівняно з іншими країнами) локативних відтопонімних дериватів; 5) майже цілковиту відсутність образливих командних прізвиськ.

Подальших студій потребують як власні назви футбольних клубів інших країн, так і польськомовні найменування команд з інших видів спорту, що дозволить сформувати науково достовірні висновки про основні шляхи і способи творення цього типу пропріальних одиниць.


Список використаної літератури

1. Сучасний словник іншомовних слів / уклали О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

2. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови : монографія / М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 550 с.
Резюме

Григорук Наталія. Власні назви польських футбольних команд: семантика, словотвір і функціонування.

У статті аналізуються власні назви футбольних команд польської Екстраліги. Основна увага звертається на семантику твірних основ, спосіб творення і мотивацію онімів. Установлено, що командоніми переважно утворюються морфологічним та лексико-семантичним способами і мотивуються власними географічними назвами. Серед мотиваційних різновидів командонімів переважають локативні, асоціативні і сутнісні назви футбольних команд.Ключові слова: власна назва футбольної команди, командонім, семантика твірної основи, спосіб словотворення, мотивація назви.

Streszczenie

Grygoruk Natalia. Nazwy własne polskich klubów piłkarskich: semantyka, słowotwórstwo i funkcjonowanie

W artykule zostały zbadane nazwy własne nazwy polskich klubów piłkarskich. Uwagę zwrócono na znaczenie tematów, na sposób tworzenia i motywację onimów. Ustalono, że onimy klubów są tworzone przede wszystkim sposobem morfologicznym oraz leksykalno-semantycznym i są uwarunkowane przez nazwy geograficzne. Wśród rodzajów motywacyjnych nazw klubów dominują lokacyjne, asocjacyjne oraz istotne nazwy klubów piłkarskich.Słowa kluczowe: nazwy własne klubów piłkarskich, semantyka tematów wyrazów, sposoby derywacji, motywacja nazwy.
Summary

Grygoruk Natalija. Proper names of football teams from Poland

The article analyzes proper names of football teams of Premier league in Poland. The main attention is paid to the semantics of generator basics, way of creation and motivation of onyms. It was determined that komandonyms mainly formed by morphological and lexicalsemantic ways and are motivated by their own geographical names. Among the motivational types of komandonyms dominate locative, associative and symbolic names of football teams.Key words: proper names of football team, komandonym, the semantics of generator basics, method of word formation, names motivation

.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница